svenska-finska översättning av bidra

  • avustaa
    Olen tyytyväinen, että olen voinut avustaa häntä yritysten yhteiskunnallista vastuuta koskevassa erityiskysymyksessä. Jag är glad över att ha fått bidra till hans arbete i frågan om företagens sociala ansvar.Tämän työryhmän tarkoituksena olisi avustaa näiden ohjelmien toteuttamisessa ja seurannassa. Den här arbetsgruppen skulle ha som uppgift att bidra till dessa programs genomförande och uppföljning.Barcelonan prosessi - Välimeren unioni - voi avustaa osaltaan rauhan rakentamisessa. Initiativet "Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet", är ytterligare något som skulle kunna bidra till att skapa fred.
  • myötävaikuttaa
    Kaupungit voivat myötävaikuttaa niihin olennaisesti. Städer kan bidra mycket till dessa.Miten Eurooppa voi myötävaikuttaa tähän Lähi-idässä? På vilket sätt kan Europa bidra till detta i Mellanöstern?Parishin mietintö voi myötävaikuttaa siihen, että koko nuorten viljelijöiden imago paranee. Parish betänkande kan bidra till att förbättra de unga jordbrukarnas anseende totalt sett.
  • olla osallisena

Exempel

  • Kan ni bidra med en slant till insamlingen, herrn?
  • Det hala väglaget ansågs ha bidragit till olyckan.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se