svenska-finska översättning av dokument

  • asiakirjaSe tulee myös olemaan hyvin hyödyllinen asiakirja. Det kommer också att vara ett mycket användbart dokument.Tämä asiakirja on määrä toimittaa teille huhtikuussa. Ni bör få detta dokument i april.Yksi ainut asiakirja olisi ollut parempi. Ett enda dokument skulle ha varit bättre.
  • dokumenttiTämä mietintö samoin kuin komission dokumentti täyttävät tärkeää tehtävää. Detta betänkande fyller liksom kommissionens dokument en viktig funktion.Juuri käsiteltävä dokumentti on kompromissi, johon olemme päässeet maatalousvaliokunnassa. Det dokument som vi nu behandlar är en kompromiss som vi har kommit fram till i jordbruksutskottet.Kirjastot ja arkistot ovat pullollaan erilaisia lähinnä kirjallisia dokumentteja.
  • paperiMinun on todettava, että tämä paperi ei sovi poliittiseen päätöksentekoon! Jag måste säga att detta dokument inte är lämpat för ett politiskt beslutsfattande!Arvoisa puhemies, direktiiviluonnos on harvoin aiheuttanut sellaisia ongelmia kuin tämä paperi, jonka komissio nyt on esittänyt meille. Herr ordförande! Sällan har ett direktivförslag lett till så många problem som det dokument som kommissionen nu har förelagt oss.Nizzan menestys on ehkä se tosiasia, että kyseinen paperi on olemassa ja että kokouksesta vastuussa olevien asia on nyt huolehtia sopivasta jatkokehityksestä tämän paperin pohjalta. Framgången med Nice utgörs kanske av det faktum, att föreliggande dokument existerar, och att det nu är de ansvarigas sak att på grundval av detta dokument åstadkomma en lämplig vidareutveckling.

Exempel

  • Vi kunde inte hitta något enda dokument som gav kommunen stöd för sitt agerande.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se