svenska-finska översättning av en del

 • jotkut
  Jotkut pelkäävät väärän henkilöllisyyden käyttöä. En del kommer att frukta identitetsbedrägerier.Jotkut teistä mainitsivat Laval-tapauksen. En del av er nämnde Laval-målet.
 • vähän
  Minulla oli vain vähän rahaa tilillä.Perinteisellä lankapuhelimella ja nykyaikaisella älypuhelimella on vähän yhteistä.Kiireiset vanhemmat järjestivät perheelle vähän yhteistä aikaa.
 • eräätp
  Eräät ehdotuksistamme ovat jo käsittelyssä. En del av våra förslag ligger redan på bordet.Eräät kollegani ovat kuitenkin pyytäneet puheenvuoroa. En del ledamöter har dock bett att få tala.
 • joitakin
 • jonkin verran
  Työtä on kuitenkin edelleen jonkin verran tehtävänä. Det återstår dock en del arbete att göra.Katsomme, että tarvitaan jonkin verran selvennystä. Vi anser att det krävs en del klarhet.Olemme puhuneet jonkin verran ihmisistä, joilla on erityistarpeita. Vi har talat en del om personer med specialbehov.
 • joskus
 • jotkin
  Jotkin jäsenvaltiot saattavat myöhästyä. En del medlemsstater kan komma att bli försenade.Jotkin kannustavat tekijät eivät ole kaikkien saatavilla. En del incitament är inte lätta att uppfatta.Jotkin niistä liittyvät verotukseen. En del av dem har med beskattning att göra.
 • muutamat
  Muutamat arvostelijat kutsuvat meitä aivan oikeutetusti tekopyhiksi. En del kritiker kallar oss med rätta för hycklare.Tiedän, että muutamat henkilöt täällä olivat vihaisia siitä. Jag vet att en del ledamöter i denna kammare var arga över detta.Uskon, että muutamat kollegat vielä palaavat tähän asiaan. Jag tror att en del kolleger kommer att ta upp det igen.
 • muutamia
 • yhtä ja toista
  Buenos Airesissa pitää nyt kuitenkin tapahtua vielä yhtä ja toista. Men nu måste det hända en del i Buenos Aires.Unionin laajentumiskyvylle täytyy vielä tehdä yhtä ja toista. För att unionen skall kunna utvidgas måste fortfarande en del saker göras.Komission jäsen sanoi yhtä ja toista karjan kuljetuksista Euroopassa. Kommissionären har sagt en del om transportpolitiken i Europa.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se