svenska-finska översättning av fördröjning

  • viiveNykytilanteessa vuoden tai kahden viive saattaa olla hyväksyttävä. Under rådande omständigheter kan det vara godtagbart med en fördröjning på ett par år.Tällainen viive sellaisen asian korjaamisessa, jonka on myönnetty olevan virhe, on selvästi ei-toivottavaa. En sådan fördröjning för att rätta till vad som i själva verket är ett erkänt misstag är självfallet inte önskvärt.En ymmärrä, miksi prosessiin on nyt luotu keinotekoinen poliittinen viive. Jag förstår inte varför vi nu har infört en konstlad politisk fördröjning i processen.
  • latenttilatentti homoseksuaalisuus
  • piileväPiilevä kyky jää usein havaitsematta.Piilevät taudit aiheuttavat riskin.Useat piilevät ovat yksisoluisia.
  • viivästyminenToteutuessaan viivästyminen vaikuttaisi meneillään olevien hankkeiden rahoituksen viivästymiseen. En sådan fördröjning skulle innebära fördröjd finansiering av projekt som redan har inletts.Tuin äänestyksessä myös vihreää tarkistusta numero 22, jossa tuodaan esiin fuusiota koskevan ITER-hankkeen viivästyminen ja kasvavat kustannukset. Jag röstade också för ändringsförslag 22 från De gröna som pekade på den fördröjning och eskalerande kostnad som fusionsenergiprojektet Iter medför.
  • viivästysTästä huolimatta meillä on jonkin verran ongelmia, mutta uusi viivästys ei muuttaisi välttämättömien toimien sosiaalisia vaikutuksia. Trots detta har vi vissa problem, men en ny fördröjning skulle inte förändra de sociala konsekvenserna av de nödvändiga åtgärderna.Toisaalta olemme täysin tietoisia siitä, että menettelystä mahdollisesti aiheutuva viivästys on omiaan viivästyttämään myös rahoitusta. Å andra sidan är vi väl medvetna om att den fördröjning som detta förfarande kan leda till även kan ge upphov till förseningar när det gäller finansieringen.

Exempel

  • Efter en kort fördröjning kom datorns utmatning.
  • Vi livesänder eventet med en fördröjning på 30 sekunder, så att vi har möjlighet att reagera ifall något oförutsett inträffar.
  • Det verkar vara någon sekunds fördröjning i kommunikationen. Bor du långt borta?
  • Man måste räkna med fördröjningen när man kommunicerar med rymdsonden.
  • Vad berodde fördröjningen på?

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se