svenska-finska översättning av föregående

 • aiempi
  Tarkoittaako se nimenomaan, että aiempi lainsäädäntö häviää? Innebär det, framför allt, att all föregående lagstiftning kommer att upphöra att gälla?Arvoisa puhemies, tunnen houkutusta pyytää yhtä pitkää jatkoa kuin aiempi puhuja, mutta aion kokeilla, selviäisinkö ilman sitä. Herr ordförande, det är frestande för mig att be om lika lång förlängning som den föregående talaren, men jag skall försöka klara mig utan en sådan.Lähestyvä humanitaarinen katastrofi voi olla suurempi kuin yksikään aiempi ihmisen julmuudesta johtuva humanitaarinen katastrofi. Den humanitära katastrof som är i annalkande kan överträffa alla föregående katastrofer som det mänskliga barbariet hittills har orsakat.
 • edeltävä
  Edeltävä Tory-hallitus sitä vastoin oli sitoutunut vain elintarviketeollisuuden hyvinvointiin ja sai aikaan BSE: n. Den föregående toryregeringen var, som en jämförelse, bara intresserad av livsmedelsindustrins välbefinnande, och skapade BSE.Kuten edeltävä puhuja oikeutetusti jo totesikin, Unkarin elokuva- ja mediakulttuurilla on jo pitkät perinteet. I Ungern är ju, liksom föregående talare helt riktigt påpekat, film- och mediekulturen sedan länge på ett utvecklat stadium.Tiedän, ja edeltävä puhuja korosti sitä, että Euroopan unionissa on jäsenvaltioita, joilla on vesiongelmia. Jag vet, och föregående talare har betonat det, att det finns stater i Europeiska unionen som har problem med vattnet.
 • aikaisempi
  Esimerkiksi aikaisempi poliittinen suunnitelma vähensi jo huomattavasti onnettomuuksien määrää työpaikoilla. Under den föregående arbetsmiljöstrategin minskades till exempel redan antalet arbetsplatsolyckor betydligt.Aikaisempi äänestys ei vaikuttanut tarkistuksiin 4 ja 5 ja toimitan niistä äänestyksen sen jälkeen, kun tarkistusta 1 koskeva ongelma on ratkaistu. Ändringsförslag 4 och 5 berörs inte av den föregående omröstningen och jag kommer att ställa dem till omröstning efter, att ha löst den fråga som ändringsförslag 1 ger upphov till.
 • edellinen
  Edellinen inventaari oli todellinen farssi. Men den föregående var en fars.Edellinen puhujakin huomautti tästä. Föregående talare har påpekat detta.Myös edellinen mietintö oli hyvä. Det föregående betänkandet var även det bra.
 • ensimmäinen
  (Muutosten ensimmäinen osa: ks. edellinen kohta.) (Första delen av ändringarna: se föregående punkt.)Parlamentin ensimmäinen käsittely järjestettiin viime vaalikaudella. Parlamentets första behandling ägde rum under den föregående mandatperioden.. – Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensimmäinen puhuja totesi, että on helppo aloittaa puheenvuoro, kun on samaa mieltä aiempien puhujien kanssa. . – Herr talman, mina damer och herrar! Den förste talaren konstaterade att det är lätt att ta till orda när man håller med föregående talare.
 • entinen
  Entinen levysoitin oli parempi kuin nämä uudet kotkotukset.Sanoi se entinenkin äijä, että vielä koville ottaa, mutta maailma vain jatkaa entistä menoaan.Ovimies on entinen painija.
 • entisyys
  entisyyden varjoOsalla porukasta on kuitenkin "jonkinlaista entisyyttä poliisin kanssa". (hs.fi
 • menneisyys
 • mennyt
  mennyt aikaMennyt talvi oli vähäluminen.Huonoina aikoina monien ajatukset viipyilevät menneessä.
 • varhempi

Exempel

 • I den föregående uppgiften beräknade du arean av golvet. Nu skall du beräkna volymen av hela rummet.
 • Har du en kopia på föregående års resultat?
 • I föregående nummer stod det att musen var trådbunden; så är inte fallet, och vi beklagar tryckfelet.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se