svenska-finska översättning av företag

 • yritys
  Millainen on eurooppalainen yritys? Vad är ett europeiskt företag?Qimonda ei ole mikä tahansa yritys! Det är inte vilket företag som helst!Gazprom ei ole yksityinen yritys. Gazprom är inte ett privat företag.
 • firma
 • liike
  Liike-elämä ja kansalaiset tarvitsevat globaalit säännöt suuremman oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi. Företag och medborgare behöver världsomfattande regler för mer rättsäkerhet och öppenhet.Lisäksi suhtaudumme epäilevästi ehdotuksiin uusien menettelysääntöjen määräämisestä liike-elämälle. Vi är också misstänksamma mot förslag som medför ytterligare uppföranderegler för företag.Kumpikin on eduksi brittiläiselle liike-elämälle ja edistää yhtenäismarkkinoiden toteutumista. Det både hjälper brittiska företag och bidrar till den inre marknadens fullbordande.
 • aie
 • ala
  Tämä on erityisen tärkeää, koska pk-yritysten osuus on 99 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä, mutta ala kärsii nykyisestä ilmapiiristä. Detta är avgörande eftersom små och medelstora företag utgör 99 procent av alla europeiska företag, men sektorn lider under det nuvarande klimatet.Silti me aiheutamme tällä vapaakauppasopimuksella haittaa maataloudelle, vähittäiskaupalle, intialaisille yrityksille ja niin edelleen. Men med detta frihandelsavtal åstadkommer vi skada - för jordbruk, detaljhandel, indiska företag o.s.v.Kauanko olet työskennelyt alalla?
 • hanke
  Hanke näyttää sopivan paremmin suurille yrityksille. Den verkar vara mer lämplig för större företag.Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa, että pohjoista kaasuputkea koskeva hanke on yksityinen hanke. Rådet vill ändå betona att Nord Stream-projektet är ett privat företag.Muitakin tällaisia esimerkkejä on, ja tämä on erittäin tärkeä hanke. Det finns andra exempel, och detta är ett mycket viktigt företag.
 • kauppa
  Lisäksi unioniin sijoittuneelle yritykselle taataan palvelujen täysin vapaa rajat ylittävä kauppa. Dessutom garanterar man ett i unionen etablerat företag en fullständigt fri gränsöverskridande handel med tjänster.Ja toinen asia: kuinka suurta on määrältään sellaisten yritysten kauppa, jotka ovat sijoittautuneet sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin? Och vilken är volymen på den handel som bedrivs av företag som är etablerade i både Europa och Förenta staterna?Emme ole kuitenkaan yksin maailmassa - sähköinen kauppa tarkoittaa kilpailua, ei ainoastaan yrityksille vaan myös poliitikoille. Vi är dock inte ensamma i världen - e-handel betyder konkurrens, inte bara för företag utan också för politiker.
 • liiketoiminta
  Liiketoiminta tarvitsee pysyviä pitkäkestoisia perussääntöjä. Företag behöver fasta långsiktiga spelregler.Energiapolitiikan ansiosta pk-yrityksillemme saattaa avautua aivan uusia liiketoiminta-alueita. Detta kan öppna hela nya verksamhetsområden för våra små och medelstora företag.Uusia moottoreita valmistavien yritysten liiketoiminta loppuu, mutta vanhoja moottoreita kunnostavat ansaitsevat edelleen hyvin. De företag som tillverkar nya motorer tvingas lägga ned rörelsen, medan de som renoverar gamla motorer fortsätter att göra bra pengar.
 • liikeyritys
  Ranskalainen järjestelykomitea ei ole tavallinen voittoa tavoitteleva liikeyritys. Den franska organisationskommittén är inte ett vanligt kommersiellt vinstdrivande företag.Liikeyritys tekee päätöksensä hyvin kapealta tietopohjalta. Ett tillslutet företag fattar sina beslut endast på en mycket smal kunskapsbas.On varsin tavallista, että liikeyritys pidättää palkkoja joskus kaksi kuukautta tai pitää hallussaan tiettyjen työntekijöiden henkilökortteja useita kuukausia. Det är inte ovanligt att företag ibland håller inne lönerna i två månader, eller behåller identitetskorten för vissa arbetstagare under flera månader.
 • yhtiö
  Yksi tällainen yhtiö on varapresidentti Cheneyn yhtiö Halliburton. Ett av dessa företag är Halliburton, som tillhör vicepresident Dick Cheney.Myös tämä yhtiö on vakavissa vaikeuksissa. Detta företag har också stora svårigheter.Espanjassa Endesa-yhtiö tuottaa 48,3 prosenttia sähköstä ja Iberdrola-yhtiö 28 prosenttia. I Spanien producerar två företag, Endesa och Iberdrola, 48,3 respektive 28 procent av elen.
 • yritystoiminta
  Kuten monilla muillakin teollisuuden aloilla, yritystoiminta siirtyy niihin maihin, joissa yritykset voivat käyttää työntekijöitä hyväkseen ja omien etujensa ajamiseen. Som i många industrisektorer lokaliseras företag till länder där de kan exploatera arbetare för egen vinning.Luettelo maista, joissa on mahdollista lopettaa yritystoiminta kokonaan vuoden kuluessa, on pysynyt viimeisten kahden vuoden ajan muuttumattomana. Under de senaste två åren har förteckningen över länder där det har varit möjligt att lägga ner ett företag helt inom ett år inte förändrats.Yritystoiminnassa keskeisiä asioita ovat liiketoiminnan laillisuus ja kirjanpidon asianmukainen järjestäminen.

Exempel

 • Min far driver ett eget företag.
 • Att fixa barnkalas kan vara ett stort företag.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 OrdbokPro.se