svenska-finska översättning av flera

 • usea
  Useat tekijät voivat aiheuttaa sairauksia pahoinvoinnista ihottumiin, mutta myös muita mahdollisesti tappavia sairauksia. Det finns flera olika ämnen som kan orsaka sjukdomar, från illamående till hudutslag, men även andra som potentiellt kan vara dödliga.Tässä yhteydessä kiinnitin erityistä huomiota siihen, että usea jäsen puhui osuudessaan ilmaisen palvelun tarjoamisen jatkumisesta sokeille ja heikkonäköisille. I detta sammanhang tog jag särskild hänsyn till flera medlemmars inlägg om att man även i fortsättningen ska tillhandahålla kostnadsfria tjänster för blinda och synskadade.Usea vanhus on yksinäinen. Useat vanhukset ovat yksinäisiä.
 • enemmän
  Meidän on keskityttävä enemmän useisiin tavoitteisiin. Vi måste koncentrera oss mer på flera mål.Onko kansakuntia enemmän - se onkin jo eri kysymys. Huruvida det finns flera länder är en annan fråga.Vanhat jäsenvaltiot saavat enemmän, ja uudet monta kertaa vähemmän. De gamla staterna får mer, och de nya flera gånger mindre.
 • monip
  Moni teistä viittasi RAPEXiin. Flera av er hänvisade till Rapex.Moni alueen maista tuottaa kaasua. Flera länder i regionen producerar gas.Moni tärkeä asia on hoidettava. Flera centrala aspekter kräver åtgärder.
 • moninkertainen
  Nykyhetki on tässä, ja tämä uhka on moninkertainen. Men nu måste vi ta itu med dagens situation, som innebär ett hot på flera olika plan.Tiedän, että moninkertainen syrjintä on teille keskeinen kysymys. Jag vet att problemet med diskriminering på flera grunder är grundläggande för er.Myös Kaakkois-Aasian maissa talouden kasvuvauhti on moninkertainen EU:hun verrattuna. Dessutom är den ekonomiska tillväxttakten i länderna i Sydostasien flera gånger högre än EU:s.
 • useammat
  Useammat jäsenet ovat kertoneet siitä, mitä oletetaan tapahtuneen. Flera ledamöter har förklarat vad som verkar ha skett.Se on hyvin tärkeää, kuten useammat puhujat sanoivat. Det är en viktig punkt, vilket flera talare påpekat.Olisi toivottavaa, että useammat seuraisivat tätä esimerkkiä. Det vore önskvärt att flera följde det exemplet.
 • useampi
  Kolmas ryhmä ovat ne asiat, jotka yksi tai useampi jäsenvaltio on tuonut esille. Det tredje komplexet innehåller de frågor som en eller flera medlemsstater tagit upp.Pelkästään Yhdysvalloissa useampi tuhat ihmistä odottaa teloitustaan. Bara i USA väntar flera tusen människor på att bli avrättade.Tarkastelemme ehdotuksia erikseen, koska niitä on yhden sijasta useampi. – Vi kommer att ta ställning till förslagen var för sig eftersom det inte bara är ett förslag, utan flera.
 • useat
  Useat jäsenvaltiot, useat maat esittivät suuria varauksia valmistelukunnan tekstiin. Flera medlemsstater, flera länder framförde allvarliga reservationer mot konventets text.Useat ryhmät pitävät niitä riittämättöminä. Flera grupper anser dem otillräckliga.Useat jäsenvaltiot toimivat tämän asian hyväksi. Flera medlemsstater är aktiva på det området.

Exempel

 • Det finns inte bara två utan flera problem här.
 • Jag har väntat i flera dagar på svar.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se