svenska-finska översättning av från

 • pois
  Näin päästään pois köyhyydestä. Det är så man kommer bort från fattigdomen.Emme aio kääntyä pois tältä tieltä. Vi kommer inte att avvika från den vägen.Onko se poikkeamista pois yhteisistä arvoista? Innebär den ett undantag från dessa gemensamma värderingar?
 • -lta
 • -sta
 • -sta/-stä
 • alas
  Alas tyrannit!Alas kapitalismin hirmuvalta!Laitetaan painavat tavarat alas, niin ei tarvitse turhaan rehkiä.
 • alkaen
  Viisi vuotta, mutta mistä alkaen? Fem år, men från vilket datum?Tämä on ollut selvää alusta alkaen. Det framgick tydligt redan från början.Tämä oli ajatuksena alusta alkaen. Det här har varit idén från början.
 • ulos
  Mielestäni tällä suljetaan alusta alkaen muut puolueet ulos. Jag anser att det gör att andra grupper utestängs från början.Siksi EU joutui ulos lopullisista neuvotteluista. Det är därför som EU utestängs från de slutliga förhandlingarna.Tällaisenaan ne on käytännössä jätetty ulos päätöksenteosta. Som det nu är har de praktiskt taget utestängts från beslutet.
 • ylös
  Suuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas. Stora akademiska institutioner byggs från grunden och uppåt, inte från toppen och nedåt.Olen vakuuttunut siitä, että jos joku olisi noussut ylös istuntosalin tällä puolella... Jag är övertygad om, att hade det varit någon från den här sidan av kammaren som hade rest sig...Komissio yhtyy näkemykseen, että alhaalta ylös suuntautuva lähestymistapa täydentäisi myönteisellä tavalla ponnistuksia keskushallinnon kokoamiseksi. Kommissionen instämmer i uppfattningen att ett tillvägagångssätt från basen och uppåt på ett positivt sätt skulle komplettera ansträngningarna för att upprätta en central förvaltning.
 • -lta, -ltä
 • -sta, -stä
 • -sta/-stä -lta/-ltä
 • luota
  Me emme Euroopassa voi kuitenkaan siirtyä minnekään naapureidemme luota. Men i EU har vi ingenstans att flytta till om vi vill komma bort från våra grannar.Minä en luota voitonhimoisen yhdysvaltalaisen poliitikon teatraalisiin tai didaktisiin palopuheisiin. Jag dras inte med av teatraliskt och didaktiskt orerande från en karriärlysten amerikansk politiker.Tie Jumalan luo - ja Jumalan luota - on jokaiselle erilainen. Vägen till Gud, och även vägen från Gud, är annorlunda och unik för varje individ.

Exempel

 • Bilen kom från höger
 • Apelsiner från Israel

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se