svenska-finska översättning av fram

  • edessäSitä ennen meillä on edessä paljon käytännön töitä. Fram till dess har vi konkreta saker att göra.Olemme siis suuren haasteen ja suuren vaaran edessä. Vi har således kommit fram till tidpunkten för stora utmaningar och stora faror.Puolustuksen on esitettävä asiansa asianomaisen tuomioistuimen edessä. Varje försvar måste lägga fram sitt fall inför den relevanta domstolen.
  • esiinOttaisin esiin joitakin näkökohtia. Låt mig lyfta fram några synpunkter.Esiin nostettiin vielä kaksi kysymystä. Det var två andra frågor som lyftes fram.Haluan tuoda esiin kaksi asiaa. Jag vill lyfta fram två frågor.
  • esilleEsittelijän esille ottama ongelma on todellinen. Problemet som du har lyft fram är reellt.Kysymysten esittäjät ovat jo ottaneet tämän esille. Frågeställarna har ju lyft fram detta.Täällä on nostettu esille useita kysymyksiä. Nu har en mängd frågor lyfts fram.
  • eteenTehkäämme töitä sen eteen, että apu saataisiin perille nopeammin! Låt oss arbeta för att hjälp skall nå fram fortare!Asia olisi tuotava työjärjestystä käsittelevään valiokuntaan ja parlamentin eteen asianmukaisesti. Den bör gå till utskottet för arbetsordningen och läggas fram för det här parlamentet på det normala sättet.Heidän on tultava esiin ja saatettava murhaajat oikeuden eteen, eikä heidän pidä suojella murhaajia oikeudelta. De måste träda fram och se till att dessa mördare ställs inför rätta, inte skydda dem från rättvisan.

Definition av fram

  • i riktning mot målet; i samma riktning som en tittar; i samma riktning som övriga rör sig; i riktning som enligt överenskommelse eller antagande uppfattas som särskilt

Exempel

  • Några provade att springa fram till scenen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se