svenska-finska översättning av framför

 • -n edessä
 • edessä
  Todelliset haasteet ovat kuitenkin vielä edessä. Men verkliga utmaningar ligger framför oss.Se on oikeastaan se tehtävä, jonka edessä me nyt olemme. Det är egentligen den uppgiften vi har framför oss.Tiedän, että edessä on vaikeita päiviä. Jag vet att vi kommer att ha svåra dagar framför oss.
 • aiemmin
  Tänään meillä on edessämme uusi komission teksti, joka käsittelee yleisesti ottaen niitä asioita, jotka aiemmin aiheuttivat meissä huolestuneisuutta. I kommissionens nya förslag, som vi i dag har framför oss, har våra tidigare synpunkter generellt sett beaktats.Ennen kaikkea me voimme tuoda Euroopan unionin asialistalle sellaisia uusia aiheita, joihin on ehkä kiinnitetty aiemmin vain vähän huomiota. Och vi kan framför allt tillföra några nya punkter på EU:s dagordning som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet tidigare.Harmikseni erityisesti Alankomaiden kansanedustuslaitos on syyllistynyt tällaiseen käytökseen, vieläpä aiemmin tällä viikolla. Till min besvikelse har framför allt det nederländska parlamentet ända fram till den här veckan varit skådeplatsen för detta.
 • edellä
  Se lakaistiin maton alle Laekenin edellä. Det klarades framför portarna till Laeken.Kehityksestä puhuttaessa todettakoon, että olimme kolme vuotta edellä Yhdysvaltojen GPS3-järjestelmää. Vi hade tre års utvecklingsförsprång framför det amerikanska GPS3-systemet.Irlanti on monin tavoin edellä monia muita valtioita talouden sopeuttamisessa. Irland har i åtskilliga avseenden ett försprång framför många andra länder när det gäller att anpassa sin budget.
 • ennen
  Niiden on ennen kaikkea saatava käydä kauppaa. Framför allt behöver de handel.Tarvitsemme ennen kaikkea rohkeutta! Det vi framför allt behöver är mod!Se on ennen kaikkea poliittinen kysymys. Det är framför allt en politisk fråga.
 • etukäteen
  Tällä hetkellä käsissämme on aivan toisenlainen säädösteksti, josta ei ole etukäteen valiokunnassa keskusteltu. Vi har nu framför oss en helt ny lagstiftningstext som inte har diskuterats i utskottet i förväg.Haluaisin kiittää teitä jo etukäteen, arvoisa korkea edustaja, että viette näitä viestejä, etenkin tänä iltana. Jag vill på förhand tacka den höga representanten för att hon förmedlar de här budskapen, framför allt i kväll.Sopimuksen täytyy olla niin selkeä, että parlamentti ja neuvosto tietävät etukäteen täsmälleen asemansa vaikeassa siirtymävaiheessa. En sådan överenskommelse måste vara tillräckligt tydlig för att parlamentet och rådet ska veta exakt var de står under den svåra övergångsperiod som ligger framför oss.
 • nähden
  Erityisesti oliko se ajankohtaan nähden oikea? Och framför allt, var det rätt att göra det just då?Kapteenillamme on valtava etulyöntiasema poloiseen kapteeni Smithiin nähden. Vår kapten har en stor fördel framför stackars Smith.Politiikan etusija talouteen nähden on säilytettävä tai palautettava takaisin. Politikens företräde framför ekonomin måste bevaras eller återupprättas.

Exempel

 • Kassan står precis framför utgången.
 • Många brukar påstå att de prioriterar andras behov framför sina egna.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se