svenska-finska översättning av gälla

 • koskea
  Sen pitäisi kuitenkin koskea kaikkia tuotteita. Men det skall i så fall gälla alla produkter.Yleisten EU-sääntöjen pitää suuremmassa määrin koskea kyseessä olevia aloja. Allmänna EU-regler skall i högre grad kunna gälla för de berörda sektorerna.Mielestäni tämän asian täytyy koskea myös muita maita. Jag anser att detta också måste gälla för andra länder.
 • kuohia
  Perussuomalaiset poliittisena voimana kuohittu.
 • olla voimassa
  Sen piti olla voimassa ajanjaksolla 1. tammikuuta 2010-30. kesäkuuta 2011. Den var avsedd att gälla under perioden den 1 januari 2010 till den 30 juni 2011.Kysymykseni kuuluu, miten pitkään väliaikainen määräys voi olla voimassa ja miten siihen on suhtauduttava? Då är min fråga, hur länge kan en sådan tillfällig reglering gälla och hur skall vi betrakta denna?Itsestään selvästi pitää puhelujen kuuntelukiellon olla voimassa ja tilaajilla olla oikeus salaiseen numeroon. Självklart skall förbud mot avlyssning gälla, och abonnenter skall ha rätt att ha hemligt nummer.
 • kastroida
  Uroskissamme kastroitiin viime maanantaina.
 • kelvata
 • kuohita
  En epäilisi hetkeäkään kuohita häntä.
 • kuulua
  Huutosi kuului tänne saakka.Ääni kuului hädin tuskin.Kenelle tuo kirja kuuluu?
 • olla kyse
  Tässä voi olla kyse naisista, vammaisista tai pitkäaikaistyöttömistä. Det kan gälla kvinnor, funktionshindrade och långtidsarbetslösa.Voi esimerkiksi olla kyse siitä, että vaaditaan lisää turvallisuutta liikenteessä, jossa yhteisistä säännöistä olisi ilman muuta paljon hyötyä. Det kan exempelvis gälla krav på ökad säkerhet i trafiken, vilket är ett område som vi odiskutabelt skulle ha mycket att vinna på att ha gemensamma regler inom.Komission ero osoitti puolestaan, mistä tulevaisuudessa pitää olla kyse, nimittäin todella demokraattisen unionin luomisesta, jossa plussat ja miinukset ovat todella tasapainossa. Kommissionens avgång har däremot visat vad som bör gälla i framtiden, nämligen upprättandet av en äkta demokratisk union med väl avvägda checks and balances .
 • päteä
  Tämän pitäisi päteä myös kestävään kehitykseen. Detta bör även gälla för hållbar utveckling.Tämän pitäisi päteä lähinnä politiikan eteläiseen ulottuvuuteen. Detta bör framför allt gälla den sydliga dimensionen.Myös tässä asiassa tulee toissijaisuusperiaatteen päteä. Också här måste subsidiaritetsprincipen gälla.
 • salvaa
 • soveltua
  Lainsäädäntöön on ehdotettu sisällytettäväksi säännöksiä lentolipun hinnan palauttamisesta, ja näiden sääntöjen olisi määrä soveltua myös pakettimatkoihin. I samband med lagstiftningen har man infört principen om ersättning för flygbiljetter som också skall gälla för paketresor.Meidän mielestämme teksti on sekava ja huonosti kirjoitettu ja siksi näyttää siltä, että Euroopan unionin direktiivi yhtäkkiä voisi soveltua sekä isoihin että aivan pieniin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Vi anser att texten är förvirrad och illa beredd och följdaktligen verkar det som om ett direktiv från Europeiska unionen plötsligt kan gälla från stora till mycket små planer och program.

Exempel

 • Biljetten gäller för en resa med bussen, och den måste påbörjas inom en timme, sedan upphör den att gälla.
 • Det är förbud mot trafik med motorfordon men förbudet gäller ej bussar i linjetrafik.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se