svenska-finska översättning av gärna

 • mielellään
  Ostavatko he mielellään kirjoja? Eller de som gärna skulle vilja köpa böcker?Parlamentti ojentaa mielellään auttavan kätensä tässä asiassa. Europaparlamentet hjälper gärna till i detta avseende.Se, jolla on varaa, ostaa mielellään itselleen terveyttä. Den som kan unna sig det köper gärna hälsa.
 • iloisesti
  Ihmiset ja yritykset sijoittavat iloisesti aikaa ja rahaa toivossa löytää tuote - tässä tapauksessa musiikkituote - josta ihmiset pitävät ja jonka he haluavat ostaa. Människor och företag investerar gärna tid och pengar i hopp om att finna en produkt - i detta fall musik - som människor komer att tycka om och vill köpa.Olisin kiinnostunut tietämään, suostuisiko yksikään potilas, ihanteellisessa tapauksessa Eurooppa-neuvoston jäsen, iloisesti siihen, että häntä hoitaisi lääkäri, joka on ollut päivystämässä 23 tuntia. Jag vill gärna veta om någon patient, helst en ledamot av Europeiska rådet, glatt skulle låta sig opereras av en doktor som redan har varit i tjänst i 23 timmar.
 • ilomielin
  Jos näin ei olisi, olisin yhdistänyt kysymykset ilomielin. Om det inte var på det viset skulle jag gärna ha gjort så.Arvoisa puhemies, hyväksyisin tarkistuksen ilomielin, jos siitä poistetaan tuo sana. Herr ordförande! Jag godtar gärna ändringsförslaget om att detta ord skall raderas.Tätä ei voida suvaita ja toimitan teille ilomielin tiedoksi selvityksen tulokset. Det är helt och hållet oacceptabelt och jag skall gärna meddela er resultaten av undersökningen.
 • kernaasti
  Jäsen Swoboda, merkitsen kernaasti ilmoituksenne ja toiveenne pöytäkirjaan. Herr Swoboda! Jag noterar gärna ert uttalande och ert önskemål.Arvoisa puhemies, haluan kernaasti kiittää puheenjohtajaa hänen työstään tämän direktiivin yhteydessä. Herr ordförande, jag vill gärna tacka föredraganden för hennes arbete med detta direktiv.Etsin kerran käsiini luvut ja voin kernaasti välittää ne komissiolle vielä kerran. Jag tog fram siffrorna en gång, och kan gärna meddela dem till kommissionen ännu en gång.
 • vapaaehtoisesti
  Rikki ei kuitenkaan ole aine, jota haluaisin vapaaehtoisesti niellä. Nu är svavel ingenting som jag gärna skulle svälja.Tämä pyyntö ei perustu pelkästään vapaaehtoisuuteen, vaikka sen vapaaehtoisesti esitänkin. Det är ju inte något som helst frivilligt uttalande - även om jag gärna gör det frivilligt - utan det är en förpliktelse enligt fördraget.

Se även

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se