svenska-finska översättning av godkänna

  • hyväksyäTästä syystä emme voi hyväksyä sitä. Följaktligen kan vi inte godkänna det.Näitä tarkistuksia ei voida hyväksyä. Dessa ändringsförslag kan inte godkännas.Jos kaikki kollegat ovat yksimielisiä, voimme hyväksyä sen. Om alla kolleger är ense, kan vi godkänna det.
  • suvaitaHe eivät suvaitse toisiaan.Voisimme aloittaa, jos hän vain suvaitsisi tulla.
  • vahvistaaOlen varma siitä, että parlamentti vahvistaa tällä päätöslauselmalla käytännössä yksimielisesti tämän lähestymistavan. Jag är säker på att detta parlament, genom denna resolution, kommer att godkänna detta tillvägagångssätt praktiskt taget enhälligt.Euroopan parlamentinkin on nyt korkea aika vahvistaa tämä päätös täysistunnossaan. Det är nu också hög tid för Europaparlamentet att godkänna beslutet vid plenarsammanträdet.Miksi hyväksytään sopimus, joka entisestään vahvistaa markkinoiden etuja työntekijöiden kustannuksella? Varför godkänna ett fördrag som ytterligare förstärker marknadens intressen mot löntagarnas?

Exempel

  • Socialnämnden skall antingen godkänna avtalet eller vägra godkänna det.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se