svenska-finska översättning av hålla

 • pitää
  Näitä asioita ei voida pitää erillään. Dessa två kan inte hållas isär.Päätavoitteena on nyt pitää niistä kiinni. Nu måste vi prioritera att hålla våra löften.Tarkoituksena on pitää neuvottelut ensi kuussa. Tanken är att vi skall hålla samtalen nästa månad.
 • kestää
  Arvoisa puhemies, toivon, että ääneni kestää. Herr ordförande! Jag hoppas att min röst kommer att hålla.Ensimmäisen osan oli tarkoitus esityslistan mukaan kestää 30 minuuttia, mutta se kesti paljon kauemmin. Den första delen skulle hålla på i 30 minuter, enligt föredragningslistan, men den höll på mycket längreKaikesta huolimatta uskon, että olemme tehneet riittävästi työtä sen varmistamiseksi, että yksimielisyys kestää täysistunnon loppuun asti. Trots detta anser jag att vi har gjort tillräckligt för att se till att samförståndet kommer att hålla genom hela plenarsammanträdet.
 • pidellä
 • järjestää
  Emmekö voisi järjestää juhlaistuntoja tiistaisin? Skulle vi inte kunna hålla dem på tisdagar i stället?Avoimia neuvoston keskusteluja voidaan sen sijaan järjestää. Däremot kan offentliga rådsdebatter hållas.Irlannissa meidän on pakko järjestää kansanäänestys. I Irland tvingas vi att hålla en folkomröstning.
 • kaataa
  Se saattaa kaataa koko aikataulun täydellisesti. Den kan leda till att tidsfristen inte alls kan hållas.Liikennemerkki kaadettiin.Vene kaadettiin järvellä.
 • pidätellä
  Miten viisi prosenttia voisi pidätellä muuta 95 prosenttia kaupasta? Varför ska 5 procent hålla tillbaka de övriga 95 procenten av handeln?Haluamme pidätellä niitä lainsäädäntömenettelyissä. Vi kommer att vilja hålla det kvar i lagstiftningsförfarandena.En haluaisi pidätellä täällä jäseniä klo 15.00: een asti. Jag vill inte hålla ledamöterna kvar här till klockan tre på eftermiddagen.
 • pysäyttää
  Siksi mielestäni on aivan välttämätöntä, että pidämme kiinni tavoitteesta pysäyttää nämä epäinhimilliset toimet. Därför anser jag att vi definitivt skall hålla fast vid målsättningen att stoppa dessa omänskliga förehavanden.Punainen liikennevalo pysäyttää autot ja jalankulkijat.
 • säilyä
  Näissä asioissa tulisi säilyä kohtuus. I dessa frågor borde man hålla sig inom rimliga gränser.Kehitysmaiden ihmiset käyttävät 80 prosenttia tuloistaan ruokaan. Juuri sen vuoksi elintarvikkeiden hintojen täytyy säilyä sellaisina, että kaikilla on niihin varaa. Människor i utvecklingsländer lägger upp till 80 procent av sin inkomst på mat, vilket är en ytterligare anledning till att vi måste hålla livsmedelspriserna på en rimlig nivå.

Exempel

 • Du får aldrig hålla i en trasig elledning.
 • Kan du hålla den här bunken ett slag?
 • Kan du hålla hissen?
 • O, håll den positionen medan jag ställer in kameran!
 • Kan du se till att denna låda hålls stängd under hela bussfärden?
 • Jag kan hålla andan i 20 sekunder!
 • Vilken tur att glaset höll när du tappade det!
 • Tror du att bron kan hålla för alla oss samtidigt?
 • Det här gamla spelet håller än idag.
 • Tror du verkligen att den här planen kommer hålla?
 • Jag kunde inte hålla mig; jag var tvungen att se efter vad som fanns i paketet.
 • "Du måste hålla dig tills vi kommer hem", sade modern till sin son.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se