svenska-finska översättning av hantera

 • käsitellä
  On olemassa kaksi tapaa käsitellä talousarvioita. Det finns två sätt att hantera budgetar.Sekin asia pitäisi käsitellä ja korjata. Detta borde också hanteras och åtgärdas.Näitä asioita voidaan käsitellä vain epäilyinä. Det enda sättet att hantera detta på är genom att ge det ”icke godkänt”.
 • hallita
  Riskejä pitää hallita, ei sulkea pois. Risker måste hanteras, inte uteslutas.WTO voisi hallita globalisaatiota nykyistä paremmin. WTO borde kunna hantera globaliseringen bättre.En halua hallita sitä: haluan lopettaa sen. Jag vill inte hantera den; jag vill stoppa den.
 • käsitellä, pitää käsissä, hoidella käsin
 • käydä kauppaa
  Meidän on varmistettava, että kaikki liikeyritykset voivat muuttua, mukautua, käydä kauppaa ja innovoida nykyisissä olosuhteissa. Vi måste se till att alla företag kan hantera de rådande förhållandena genom att förändras, anpassa sig, bedriva handel och vara innovativa.
 • käyttää
  Se on takaperoinen tapa käyttää mahdollisuuksiamme. Det är ett bakvänt sätt att hantera våra möjligheter.Suuri osa tästä ongelmasta johtuu tavastamme käyttää suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä. En stor del av detta problem beror på vårt sätt att hantera TAC och kvoter.Yksi keino näiden ongelmien ratkaisemisessa on käyttää puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä. Ett sätt att hantera dessa problem är att använda rena och förnybara energikällor.
 • pidellä

Exempel

 • Hur tycker du att politikerna har hanterat budgetkrisen?
 • Karl är nöjd med hur flygbolaget hanterade situationen.
 • Jag tycker att polisen hanterade tumultet på ett bra sätt.
 • Hon kunde inte hantera pengar.
 • Kan besättningen hantera utrustningen?
 • Han kan minsann hantera flygmaskinen!
 • Vet du hur vi hanterar farligt avfall?
 • Känner du att du kan hantera din fars död?
 • Han har svårt att hantera motgångar.
 • Kan du hantera tredjegradsekvationer?
 • Hon hanterar fiolen som om det vore en oförstörbar trästock.
 • Jag tycker inte om sättet på vilket du hanterar din hund.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se