svenska-finska översättning av hinna

 • ehtiä
  Koska meidän täytyy ehtiä lennoillemme tänään iltapäivällä, asiasta on yksinkertaisesti mahdotonta keskustella nyt. Eftersom vi måste hinna med flygplan i eftermiddag är det helt enkelt omöjligt att diskutera denna fråga nu.Miten kansalaiset voivat ehtiä mukaan tähän keskusteluun ja ymmärtää kaikkia niitä uusia termejä, joita me käytämme? Hur skall medborgarna hinna med i denna diskussion och kunna förstå alla dessa nya termer som vi rör oss med?Syynä on selvästi, että neuvoston edustajat haluavat kaikin keinoin ehtiä iltakahdeksan lennolle takaisin Itävaltaan. Det är uppenbart att rådet, under alla omständigheter, vill hinna med åttaflyget tillbaka till Österrike.
 • kalvo
  Pintajännityksen aiheuttama kalvo vedenpinnassa.opettajan kalvot kastuivatOletko tehnyt kalvot huomista esitystä varten?
 • päästä
  Tämä on yksi ala, jolla tulliviranomaiset ovat yrittäneet päästä ajan tasalle. Detta är ett område där tullen har försökt att hinna ifatt.Kysyin, voiko Latvia, jos se täyttää kaikki kriteerit kahden vuoden kuluttua, edelleen päästä mukaan ensimmäiselle kierrokselle? Jag frågade, huruvida Lettland, om det om två år uppfyller alla kriterier, fortfarande kan hinna vara med i den första omgången?Arvoisa rouva puhemies, kuten selvästi on käynyt ilmi, myös sosiaalidemokraateilla on ollut vaikeuksia päästä siihen äänestykseen, josta täällä puhutaan. Fru ordförande! Som det så tydligt framgår har socialdemokraterna också haft svårigheter med att hinna till den omröstning, som det är fråga om här.
 • ennättää, ehtiä
 • keretä

Exempel

 • Trumhinna, näthinna, slemhinna och bukhinna är några av kroppens hinnor.
 • Ska vi hinna med bussen måste vi gå nu.
 • Det hinns inte. Kom nu!
 • Han hann säga ”Vad faaa...”, sen hörde jag inte mer.

Se även

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se