svenska-finska översättning av igen

 • taas
  Edistäkää taas sen käsittelyä. Var snäll och lägg fram det igen.Toivon, että hän panee kuulokkeet taas korviinsa. Jag hoppas att hon har satt på sig sina hörlurar igen.Arvoisa puhemies, tässä olemme taas. Herr talman! Nu är vi där igen.
 • uudelleen
  Se avaa silmänne yhä uudelleen. De kommer att öppna våra ögon om och om igen.Tapaan hänet uudelleen Kairossa. Jag träffar honom igen i Kairo.Ehkäpä meidän täytyy toteuttaa se uudelleen. Vi kanske får göra om det igen.
 • jälleen
  Toivottavasti tapaamme jälleen pian. Jag hoppas att vi kommer att mötas igen snart.Kehotamme jälleen Kiinaa tekemään niin. Jag uppmanar igen Kina att göra det.Vai onko näitä sääntöjä muutettu jälleen? Eller har dessa regler ändrats igen?
 • toistamiseen
  Olemme toistamiseen tehneet sen hyvin selväksi. Vi har klargjort den om och om igen.Toivon, ettei sitä tapahdu toistamiseen. Jag hoppas att detta inte ska hända igen.Olen sanonut tästä aiemminkin ja tahdon sanoa sen toistamiseen. Jag har talat om detta förut och vill göra det igen.
 • uudestaan
  Tätä ei saa tapahtua uudestaan. Vi får inte låta det ske igen.On selvästikin tärkeää, että me toteamme sen yhä uudestaan ja uudestaan. Det är mycket viktigt att vi fortsätter framlägga vår sak om och om igen.He tekevät saman uudestaan, niin lojaaleja he ovat. Det kommer de att göra igen, lojala som de är.
 • vielä kerran
  Jos haluatte, toistan asian vielä kerran. Om ni vill, upprepar jag det igen.Sanon sen siis vielä kerran: endometrioosi. Så jag säger det igen - endometrios.Kiitos vielä kerran kommenteistanne. Tack igen för era kommentarer.

Exempel

 • Vill du se filmen igen?
 • Han fick aldrig igen pengarna som han lånat ut.
 • Han slog igen dörren mitt framför näsan på mig.
 • Vägen skulle vara mycket jämnare om de fyllde igen groparna.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se