svenska-finska översättning av klara

 • kelvata
 • Klaara
 • pärjätä
  Aivan kuten Ranska, valtionne ei voi pärjätä yksinään. Precis som Frankrike kan Storbritannien inte klara det på egen hand.Jos Brysselissä ei pärjätä saatavilla rahoilla, on kiristettävä vyötä. Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.Silloin voimme pärjätä myös ilman yksityisen sektorin vapaaehtoista osallistumista, näin meille kerrotaan. I detta sammanhang kan vi också klara oss utan ett frivilligt deltagande av den privata sektorn, får vi höra.
 • selviytyä
  Näen köyhiä ihmisiä, joilla on vaikeuksia selviytyä. Jag ser fattiga människor som gör allt för att klara sig.Näin olemme voineet selviytyä paremmin ulkoisista häiriöistä. Detta har lett till att vi har blivit bättre på att klara av externa chocker.Arvoisa puhemies, ainoastaan vahvistettu Eurooppa voi selviytyä laajentumisesta. Herr talman! Endast ett förstärkt Europa kommer att klara utvidgningen.
 • suoriutua
  Uskon, että Slovenialla on kaikki mahdollisuudet ja edellytykset suoriutua tästä hyvin. Jag tror att Slovenien har alla förutsättningar och förmågan att klara sig mycket bra.Meidän on vielä tulevina kuukausina näytettävä, että voimme yhdessä suoriutua näistä tulevista tehtävistä. Under de kommande månaderna tror jag att vi måste fortsätta att visa att vi tillsammans kan klara de uppgifter vi har framför oss.Minusta on tarpeen tarkistaa jäsenvaltioiden maksuja, jotta voidaan suoriutua uusista sitoumuksista ja uusista tarpeista, myös ennen vuotta 2006. Jag tror att vi måste se över medlemsstaternas bidrag för att klara av de nya åtagandena och de nya behoven, förmodligen före 2006.
 • tulla toimeen
  Olen kuitenkin vakuuttunut, ettemme useista syistä voi tulla toimeen ilman ydinvoimaa. Jag är emellertid övertygad om att det finns flera skäl till varför vi inte kan klara oss utan kärnenergi.Joskus kun ikääntynyt potilas on ollut sairaana ja häntä on hoidettu sairaalassa, hänelle on tärkeää voida palata kotiin ja tulla toimeen siellä. Ibland när en äldre patient är sjuk och ligger på sjukhus är det viktigaste för den personen att få komma hemma igen och att klara sig i hemmet.Jos toteamme vuonna 2000, että markkinoita on tervehdytetty riittävästi voidaksemme tulla toimeen ilman sopimuskohtaista toimintatukea, olisin varmasti niiden lakkauttamisen kannalla. Om vi år 2000 konstaterar att marknaden sanerats tillräckligt för att man skall kunna klara sig utan avtalsstöd är jag säkert positiv till att det avskaffas.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se