svenska-finska översättning av lägga

 • asettaa
  Mielestäni nyt on ensisijaisen tärkeää asettaa poliittisille pyrkimyksille painopisteet. Jag håller det för absolut tillrådligt, att lägga vikten för alla politiska bemödanden vid detta.On väärin asettaa sen harteille tällä hetkellä lisätaakkaa. Att lägga en extra börda på det vid denna tidpunkt är fullkomligt uppåt väggarna.Se asettaa rajoituksen vuotuisille talousarvioille aina vuoteen 2013 saakka. Den kommer att lägga en restriktion på de årliga budgetarna ända fram till 2013.
 • panna
  Tästä huolimatta parlamentti haluaa panna lisää rahaa EU:n kirstuun. Men parlamentet vill ändå lägga mer pengar i EU:s kassakistor.On tärkeää panna merkille vuoropuhelun keskeiset periaatteet. Det är viktigt att lägga märke till de centrala principerna för dialogen.Lissabonin strategian tavoitteita ei pidä panna jäihin. Målen i Lissabonstrategin får inte läggas på is.
 • laittaa
  Emme voi vain edetä ja laittaa ajatuksiamme paperille. Vi kan inte bara lägga fram våra idéer hur som helst.Pelkään, että suuhuni on päätetty laittaa sanoja, joita en ole sanonut. Jag är rädd att det finns personer som vill lägga ord i min mun som jag inte har sagt.Mielestäni on erittäin epäreilua ja asiatonta laittaa tällä tavoin sanoja suuhumme. Jag anser att det är ytterst orättvist och olämpligt att lägga ord i munnen på oss på detta sätt.
 • käyttää
  Meidän ei pitäisi käyttää niin paljon aikaa hallinnollisiin asioihin. Vi bör inte lägga så mycket tid på administrativa frågor.Ehkä minun kannattaisi käyttää aikani johonkin muuhun. Jag kanske borde lägga min tid på något annat.Haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni todetakseni vielä yhden asian. Jag vill också ta tillfället i akt att lägga till någonting annat.
 • kinostua
 • koota
  Budjettikurin vuoksi neuvosto katsoo, että valintoja on tehtävä: eihän kansallisella tasollakaan voida vain koota yhteen kaikkia painopistealueita ja odottaa, että joku maksaa laskun. Av budgetdisciplinära skäl menar rådet att man måste välja, precis som man på nationell nivå inte bara kan lägga ihop alla prioriteringar och förvänta sig att räkningen skall bli betald.Ensiksi, kun tarkastelemme koko kodifiointialuetta, voimme koota aikaisemmat samaa asiaa koskevat lait ja yhdistää ne yhdeksi laiksi. Om vi till att börja med ser till hela lagstiftningsområdet så kan vi samla tidigare lagar som behandlar samma ämnesområde, och lägga samman dem till en enda rättsakt.Laitteet kootaan vakio-osista.
 • kuluttaa
  Heidän ei tarvitse kuluttaa niin paljon energiaan. De kommer inte att behöva lägga så mycket pengar på energi.Olisi hullua ja vastuutonta kuluttaa nyt rahaa euron mainostamiseen. Att nu lägga ned pengar på att göra reklam för euron vore dumt och oansvarigt.Miksi kuluttaa aikaa tarpeettomaan ja hankalasti ymmärrettävään mietintöön vain siksi, että esittelijä saa sulan hattuunsa? Varför lägga ner tid på ett betänkande som är onödigt och svårförståeligt, bara för att kunna bocka av en föredragande?
 • laskea
  Meidän tuskin kannattaa laskea aseitamme nyt. Det är knappast rätt tillfälle att lägga ner våra vapen.Arvoisa puhemies, voitte laskea nuijanne, sillä päätän puheenvuoroni ajoissa. Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.Mielestäni on myös kiinnostavaa laskea yhteen valtiontuet ja tietyllä tavalla valtiontukiin rinnastettavissa olevat yhteisön tuet. Det kan också vara av intresse att lägga till de statliga stöd och gemenskapens interventioner som på något sätt kan likställas med statsstöd.
 • munia
 • pistää
  Nyt on aika pistää isommalle vaihteelle. Nu är det dags att lägga in en högre växel.Hän voi pistää sen jäihin ja jäädä odottamaan sopivampaa tilaisuutta sen esittämiseksi uudelleen. Han kan lägga det i kylskåpet i väntan på ett bättre tillfälle att lägga fram det på nytt.Pistin itseäni neulalla.
 • sijoittaa
  Minkään valtion ei tarvitse sijoittaa siihen euroakaan lisää. Ingen medlemsstat behöver lägga till några pengar.Lisäksi on olennaisen tärkeää, että virkailija voi itse sijoittaa tietoa verkkosivulle. Vid sidan om det är det viktigt att den här tjänstemannen själv kan lägga ut information på en webbplats.On erittäin kyseenalaista, pitäisikö EU: n sijoittaa suuria voimavaroja yhteisyritykseen Join European Torus (JET). Det är mycket tveksamt om EU skall lägga ned stora resurser på fusionsforskningsanläggningen JET.
 • viettää
  Jos aiomme viettää täällä aikaamme omien alueidemme merkittävien asioiden vuoksi, meidän olisi todellakin saatava puheenvuoromme. Om vi ska lägga tid här på viktiga frågor för våra egna regioner borde vi verkligen få lov att komma till tals.Vietin kesän Etelä-Turkissa.Miten te vietätte juhannusta?

Exempel

 • Grabbarna får flytta in i sin nya lägga typ nästa vecka.
 • Efter mötet kom en kvinna fram och la ett brev i min hand.
 • Lägg ner kniven på marken!
 • Jag lade ner mobiltelefonen i min handväska.
 • Ikväll måste jag gå och lägga mig tidigt.
 • Kan du lägga barnen så länge?
 • Mormor sitter nästan alltid och lägger patiens.
 • Ett tips är lägga det högsta kortet du har.
 • Jag lägger mig.
 • I går lärde jag mig att lägga lakan.
 • Nu på första slaget ska jag försöka att lägga mig på fairway

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se