svenska-finska översättning av lägga ner

  • käyttää
    Seura on vapaaehtoisjärjestö, mutta heidän täytyi viime vuonna käyttää 1 700 puntaa kalakannan palauttamiseen vesialueille, joissa se on tuhoutunut. Det är en frivilligorganisation, men förra året fick den lägga ner 1700 pund på att förnya fiskbestånden i vatten som utarmats.Rahoitukseen halutaan käyttää muun muassa niin sanottuja negatiivisia prioriteetteja, eli halutaan karsia ja alasajaa nykyisiä toimintoja. För finansieringen vill man bland annat använda så kallade negativa prioriteringar, det vill säga att man vill gallra bort och lägga ner nuvarande verksamheter.Sen ansiosta asianomainen valiokunta voisi äänestämällä selvittää, millä tarkistuksista on riittävästi kannatusta, niin että parlamentin kannattaa käyttää aikaansa niistä äänestämiseen. Enligt artikeln får utskottet möjlighet att rösta och se vilka ändringsförslag som har tillräckligt stöd för att det ska vara mödan värt för parlamentet att lägga ner tid på att rösta om dem.
  • lakkauttaa
    Syyskuussa teatterin täytyi taloudellisten ongelmien vuoksi lakkauttaa esityksensä. Teatern tvingades lägga ner sina föreställningar i september på grund av ekonomiska svårigheter.Komission jäsen Patten, kysymys kuuluu, oletteko päättäneet lakkauttaa CPN:n, koska CPN kertoo ikäviä totuuksia? Då frågar man sig, Patten, om ni har beslutat att lägga ner CPN därför att CPN kommer med obekväma sanningar?lakkauttaa kyläkoulu
  • tehdä
    Ymmärtääkseni Espanja aikoo puheenjohtajakaudellaan kylläkin tehdä enemmän töitä tämän asian parissa. Jag tror mig veta att det spanska ordförandeskapet har för avsikt att lägga ner mer kraft på det.Niin kauan kuin ne voivat jatkaa tätä menestyksekkäästi, niiden ei tarvitse tehdä itse työtä valmistamiensa ajoneuvojen aiheuttamien haittojen pienentämiseksi eikä siis maksaa niistä mitään. Så länge de kan göra det med framgång behöver de inte själva göra något för att minska belastningen från deras fordon och därför inte heller lägga ner några pengar på det.Jos joku vaikkapa kävelee, kirjoittaa, odottaa tai vasaroi naulaa, hän tekee jotakin.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se