svenska-finska översättning av lämna

 • lähteä
  Kukaan heistä ei halunnut lähteä Irlannista. Ingen av dessa ville lämna Irland.Haluavatko he pysyä kanssamme vai haluavatko he lähteä? Vill de stanna med oss eller lämna oss?Huomaan, että minun piti ensin lähteä täältä ennen kuin ymmärsin sen. Jag vet, jag tvingades lämna detta innan jag insåg det.
 • jättää
  Me emme aio jättää minkäänlaista marginaalia. Vi kommer inte att lämna några marginaler.Odotimme voidaksemme jättää lopullisen ehdotuksemme. Vi väntade med att lämna in vårt slutresultat.Tietenkään emme saa jättää Tsetseniaa huomiotta. Naturligtvis får vi inte lämna Tjetjenien därhän.
 • hylätä
  Kansalaisia ei saa hylätä tiedon valtatien hätäpysäytyskaistalle. Medborgarna skall inte lämnas utan hjälp vid vägkanten till informationssamhällets autostrador.Näillä miljardilla lisäeurolla varmistamme, että kehitysmaita ei hylätä. En miljard euro extra kommer att göra att utvecklingsländerna inte lämnas åt sitt öde.Olisi aivan liian helppoa hylätä alukset romutettaviksi sellaisiin maihin, joissa ympäristöä koskevilla säännöillä ei ole paljonkaan merkitystä. Det skulle vara alltför lätt att lämna fartyg för skrotning i länder som har få miljöbestämmelser.
 • poistua
  Halukkaat voivat poistua istuntosalista. Ni får gärna lämna kammaren om ni så önskar.Joukkojen on määrä poistua Albaniasta elokuun puolessavälissä. Styrkan skall enligt planerna lämna Albanien i mitten av augusti.Edes syöpäpotilailla ei ole lupaa poistua alueelta. Inte ens cancerpatienter tillåts lämna regionen.
 • dumpata
 • jättää heitteille
 • mennä ulos
  Kukaan ei puhunut mitään muuta kuin saksaa, emmekä voineet mennä ulos lentokoneesta, ellemme näyttäneet saksalaisille poliiseille passejamme. Ingen talade något annat språk än tyska, och vi fick inte lämna planet om vi inte visade upp vårt pass för de tyska poliserna.
 • tehdä bänät
 • antaa
  Voitteko te antaa meille siitä takeita? Kan ni lämna oss garantier för det?Voitteko antaa joitakin lukuja asiasta? Kan ni också lämna siffror för detta?Voin antaa koko tekstin herra De Lucalle. Jag kan lämna hela texten till De Luca.
 • luopua
  Jos te ette voi hyväksyä sitä, niin teidän olisi parempi luopua yhteisvaluutasta! Om ni har problem med det borde ni helt enkelt lämna euroområdet!Se merkitsisi, että meidän tulisi luopua sotilaallisesta liittoutumattomuudestamme. Det skulle innebära att vi skulle tvingas lämna vår militära alliansfrihet.Haluamme luopua tästä järjestelmästä ja korvata sen objektiivisilla kriteereillä. Detta är ett system som vi vill lämna bakom oss och ersätta med objektiva kriterier.
 • suoda
  Suo anteeksi!Soisin kunnian siitä hänelle.

Exempel

 • Tåget lämnar stationen klockan 16:33.
 • Hon har lämnat honom för en rikare man.
 • De som inte skötte sig fick lämna organisationen.
 • Jag skulle vilja lämna det här landet.
 • Mormor har tyvärr lämnat oss.
 • Jag lämnade uppsatsen på skrivbordet.
 • Vilddjuren lämnade många spår i skogen.
 • lämnar mycket att önska
 • Föräldrarnas död lämnade barnen i stor sorg.
 • Den dåliga förklaringen lämnade oss i mycken oförståelse.
 • Jag råkade lämna ugnen på ute i köket.
 • Det där avancerade tycker jag vi lämnar åt experterna att reda ut.
 • Vi lämnade barnen ett stort godisägg att äta upp.
 • Det är snällt att lämna sittplats åt de som inte vill stå på bussen.
 • en ko som lämnar mycket mjölk

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se