svenska-finska översättning av motivera

  • motivoidaOn myös tärkeää, että keskustelemme siitä, miten voimme motivoida ihmisiä käyttämään paremmin uusiutuvia energioita. Det är också nödvändigt att vi talar om hur vi i högre utsträckning skall kunna motivera människorna till att använda sig av förnybara energikällor.Siitä pitäisi tulla itsestäänselvyys. Meidän pitäisi motivoida monia nuoria tekemään niin. Detta borde i stället vara en självklarhet. Vi borde motivera många unga att göra det.On olennaisen tärkeää motivoida kumppaneitamme sitoutumaan täysimääräisesti yhteisön arvoihin ja sääntöihin. Det är mycket viktigt att motivera våra partner att helt binda sig till EU:s värderingar och bestämmelser.
  • perustellaMiten voitte perustella tämän erottelun? Hur kan du motivera denna åtskillnad?Haluaisin perustella tätä vielä kerran lyhyesti. Jag vill kort motivera detta än en gång.Haluaisin perustella tätä kolmella lauseella. Detta skulle jag vilja motivera med tre meningar.
  • vahvistaaMielestäni Euroopan tehtävä on osallistua näihin prosesseihin ja edistää uusia yhteistyömuotoja, jotka voivat motivoida ja vahvistaa yhteistyötä ja lisätä sen hyödyllisyyttä. Den roll som jag tror åvilar Europa är att ingripa i dessa processer och starta nya former av samarbete som kan motivera, förstärka och göra samarbetssträvandena mer givande.Vahvistin vahvistaa ääntä.
  • vakiinnuttaa

Exempel

  • Man måste kunna motivera sina handlingar.
  • Du får försöka motivera honom /till att deltaga/.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se