svenska-finska översättning av något annat

  • mikä tahansa muu
    Mikä tahansa muu ei vastaa työnantajien kristillistä vastuuta työntekijöitään kohtaan. Något annat skulle inte vara förenligt med det kristna ansvar som arbetsgivare har gentemot sina arbetstagare.Mikä tahansa muu toimintatapa heikentäisi pitkällä aikavälillä Euroopan komission uskottavuutta. Att göra något annat skulle undergräva Europeiska kommissionens långsiktiga trovärdighet.
  • mikään muu
    Saimme laajemman kuvan kuin mikään muu valiokunta. Vi behärskade ämnesområdet bättre än något annat utskott.Aiheena ei voinut olla mikään muu kuin Unkarin medialaki. Ämnet skulle inte ha kunnat vara något annat än den ungerska medielagen.Mikään muu ei uskoakseni ole mahdollista, jos haluamme pysyvästi parantaa suhteita. Något annat är, tror jag, inte möjligt, om vi vill förbättra relationerna varaktigt.
  • mitään muuta
    En tarkoita kirjeellä mitään muuta! Något annat betyder brevet inte!Kuinka voisimme toivoa mitään muuta? Ingen kan väl hoppas på något annat?Mitään muuta emme voi hyväksyä. Något annat kan vi inte godta.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se