svenska-finska översättning av omkring

 • suurin piirtein
  Tämä tarkoittaa, että määrä kasvaa 12 000 lentokoneesta suurin piirtein 25 000 lentokoneeseen vuoteen 2020 mennessä. Det innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.Arvoisa puhemies, kysyin kolmen aikaan iltapäivällä, mihin aikaan suurin piirtein saisin puheenvuoron, ja minulle vastattiin noin klo 17.45. Vid 15-tiden i eftermiddags frågade jag vid ungefär vilken tid jag skulle få ordet, och jag fick veta att det skulle bli omkring kl. 17.45.
 • noin
  Kyse on noin 135 000 viljelijästä ja noin 135 000 hehtaarista. Det finns omkring 135 000 jordbrukare, omkring 135 000 hektar.Nämä tuhot nousevat noin 40 miljardiin dollariin. Värdet av denna uppgår till omkring 40 miljarder dollar.Nämä alat muodostavat noin kolmasosan yhteisön säännöstön piiriin kuuluvista aloista. Detta täcker omkring en tredjedel av områdena inom regelverket.
 • ympärillä
  Pyydän rouva Mannin ympärillä olevia kollegoja palaamaan paikoilleen. Vill kollegerna omkring fru Mann vara vänliga att sitta ner.Asian ympärillä käytiin vilkasta keskustelua.Kartanon ympärillä on komea maisemapuutarha.
 • -lla/-llä paikkeilla
 • -ssa/-ssä
 • suunnilleen
  Suunnilleen viime vuoden huhtikuuhun asti taloudellinen toiminta heikkeni kuukausi kuukaudelta. Fram till omkring april i fjol avtog den ekonomiska aktiviteten månad efter månad.Tähän mennessä yhteisön rahoitus on ollut suunnilleen 15 miljardia euroa. Fram till i dag har gemenskapens finansiering legat på omkring 15 miljarder euro.Se on mielestäni hyvä asia erityisesti siksi, että meille jäi viime vuonna talousarviosta yli suunnilleen 11 miljardia euroa. Det anser jag vara någonting positivt, i synnerhet eftersom vi hade omkring 11 miljarder euro kvar av budgeten förra året.
 • tienoilla
  Baudrecourtin ja Strasbourgin väliseen ratayhteyteen liittyvien töiden pitäisi alkaa vuoden 2010 tienoilla. Arbetet mellan Baudrecourt och Strasbourg skall inledas omkring 2010.Tutkimus asiasta on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun 2004 tienoilla. En studie om detta är planerad att läggas fram omkring oktober 2004.Saamiensa tukien ansiosta MSP:n pitäisi pystyä vastaamaan markkinoiden kilpailuun viimeistään vuoden 2005 tienoilla ja monipuolistamaan alueen talouselämää. Det stöd som MSP erhållit borde göra det möjligt för företaget att stå emot konkurrensen på marknaden omkring 2005 och bredda näringslivet i regionen.
 • vaiheilla
 • ympäri
  Tällaisia murhenäytelmiä sattuu joka päivä ympäri Eurooppaa, vaikka ne eivät aina olekaan näin kohtalokasta. Sådana tragedier inträffar varje dag runt omkring i Europa, om än inte alltid i så spektakulära former.Meidän on saatava järjestelmä toimimaan kaikkien niiden ihmisten tähden, jotka matkustavat ympäri Eurooppaa. Vi måste se till att systemet fungerar, för alla de människors skull som flyttar omkring i Europa.Meidän on myös puututtava köyhyyteen ympäri maailmaa, sillä se lisää siirtolaispainetta. På samma sätt måste vi ta upp den fattigdom runt omkring i världen som bidrar till migrationstrycket.
 • ympäriinsä
  Tässä ei nyt puhuta vain ihmisistä, jotka potkivat nahkapalloa ympäriinsä. Vi pratar inte bara om människor som sparkar omkring en läderboll.Liikkuva kalusto kulkee vihdoinkin ympäriinsä yhden ainoan merkinantojärjestelmän avulla. Rullande materiel kommer att forslas omkring och använda samma signalsystem.Haluan mainita, että esi-isämme liikkuivat vaivattomasti ympäriinsä. Jag skulle vilja påpeka att våra förfäder ofta brukade flytta omkring.

Exempel

 • Mannen är omkring fyrtio år gammal och 180 cm lång.
 • Jag kommer hem omkring klockan fyra.
 • Polisen har letat omkring Jönköping.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se