svenska-finska översättning av rimlig

  • kohtuullinenViiden prosentin talousarviolisäys on kohtuullinen. Den 5-procentiga budgetökningen är rimlig.Komission toimintatapa on kohtuullinen. Kommissionens strategi är rimlig.Minusta se on kohtuullinen vastike. Jag tycker det är en rimlig kompromiss.
  • uskottavaSe ei ole totta, ja kaikki ehdotuksiin tutustuneet tietävät, ettei tämä näkökanta ole uskottava. Det är inte sant och alla som har tittat på förslagen vet att denna synpunkt inte är rimlig.selitys oli uskottavatodistaja oli uskottava
  • kelvollinenEU on itse asiassa pettänyt Euroopan: pääoman, tavaroiden ja henkilöiden vapaa liikkuminen EU:ssa edellytti myös, että EU:n ympärillä on kelvollinen raja. Denna union har i själva verket förrått Europa: fri rörlighet för kapital, varor och personer inom EU innebar att det måste finnas en rimlig gräns runt EU.
  • kohtalainen
  • kunnollinenPäästöarvot, joita ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta nyt ehdottaa, ovat kunnollinen kompromissi. De utsläppsgränsvärden som nu föreslås av utskottet för miljö är en rimlig kompromiss.Kysymys kuuluukin, onko neuvoston ehdotus kunnollinen perusta neuvotella lähitulevaisuudessa, jotta vielä ennen uutta vaalikautta päästäisiin sopimukseen, vai eikö se ole sitä? Frågan är alltså: Är det som rådet gör en rimlig grund för att på kort sikt förhandla och nå ett avtal före den nya mandatperioden, eller är det inte?Esiintyjät on aivan liian usein unohdettu aiemmassa lainsäädännössä ja heillä - kuten kenellä tahansa henkisen omaisuuden luomiseen osallistuvalla - on oikeus saada siitä kunnollinen korvaus. Artisterna har alltför ofta försummats i den tidigare lagstiftningen, och precis som alla andra som hjälper oss bygga upp ett intellektuellt kapital har de rätt till rimlig ersättning.
  • todennäköinenOnnettomuuden todennäköinen syy on rattijuopumus.On erittäin todennäköistä, että huomenna sataa.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se