svenska-finska översättning av särskild

 • erikoinen
  Koska tämä oli meille erikoinen tilaisuus, haluatteko tehdä joitain yleisiä huomautuksia tästä ensimmäisestä kyselytunnista? Eftersom detta var en särskild händelse för oss undrar jag om ni vill lämna ett par allmänna kommentarer om denna första session med frågor och svar?Pekalla on erikoinen vanha museoauto.Pekka on erikoinen.
 • erikois-
 • erillinen
  Tästä tarkistuksesta olisi toimitettava erillinen äänestys. Detta ändringsförslag bör vi genomföra en särskild omröstning om.Tästä tarkistuksesta toimitetaan erillinen äänestys. – Det är en särskild omröstning om detta ändringsförslag.Ehdotan, että tarkistuksesta 64 toimitetaan erillinen äänestys. Jag föreslår att vi genomför en särskild omröstning om ändringsförslag 64.
 • erityinen
  Sillä on erityinen yhteiskunnallinen tehtävä. Det har en särskild social roll.Minulla on vielä yksi erityinen huolenaihe. Jag har fortfarande en särskild farhåga.Se on monille ihmisille erityinen paikka. Det är en särskild plats för många människor.
 • nimenomainen
  Voisin korostaa monia seikkoja, mutta yksi nimenomainen ala, jolla meillä Euroopassa on ongelmia, on hevosten kuljetus. Jag skulle kunna betona många saker, men en särskild sak vi har problem med i EU är hästtransporter.Toinen tapa, jolla voimme auttaa ongelman ratkaisemisessa, on se, että direktiiviin 2006/54/EY 26 artiklaan (Syrjinnän ehkäiseminen) lisätään nimenomainen maininta palkkasyrjinnästä. Vi kan även bidra till att lösa problemet genom att lägga till en särskild hänvisning till lönediskriminering i artikel 26 (Förebyggande av diskriminering) i direktiv 2006/54/EG.Siksi hyväksytyissä asiakirjoissa erityisen tärkeää on nimenomainen viittaus tehtyjen päätösten seurantamekanismeihin, erityisesti keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmasta. Den uttryckliga hänvisningen till uppföljningsmekanismerna för de beslut som fattats är därför av särskild vikt, framför allt för att garantera ett medellångsiktigt och långsiktigt perspektiv.
 • omalaatuinen
  Monet vanhat kaivokset ovat kirjaimellisesti vuosisatoja vanhoja, ja niistä on tullut tieteellisesti arvokkaita kohteita, joissa on omalaatuinen kasvisto ja eläimistö. Många gamla platser är bokstavligen århundraden gamla och har utvecklats på ett sådant sätt att de nu utgör platser av vetenskapligt intresse och har en särskild flora och fauna.
 • tietty
  Arvoisa puhemies, yksi tietty näkökohta tulee ilahduttamaan kahta arvoisaa jäsentä. De två ärade ledamöterna kommer att bli nöjda med en särskild aspekt.On eräs tietty asia, jota olette käsitellyt kauan aikaa. Det finns en särskild fråga som ni har övervägt under mycket lång tid.On totalitarismia, jos valtiolle halutaan antaa tietty katsantokanta ja rajata ihmisten toiminta tietynlaisella politiikalla. Det är diktatoriskt att vilja tilldela staten en särskild åsikt och låsa in folk i en särskild politik.

Exempel

 • Det skall göras en särskild bedömning av varje enskilt elevfall.
 • Besöken sker i särskilda besöksrum i häktet.
 • Vi vinkade till varandra och det var en alldeles särskild gemenskap.
 • Åklagaren anser att mannen visat särskild hänsynslöshet.
 • När Oprah Winfrey rekommenderar sina tittare att läsa en särskild bok, ja då rusar boken upp på alla amerikanska bestsellerlistor.
 • Det var ovanligt att Mozart skrev icke ändamålsenligt musik, det vill säga utan en särskild konsert i sikte.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se