svenska-finska översättning av sätt

 • tapap
  Meidän täytyy löytää tapa, oikea tapa hoitaa sitä. Vi måste finna ett sätt, det rätta sättet att bemöta den.Onko tämä oikea tapa avata ovia? Är detta rätt sätt att öppna dörrar?Tapa, jolla tietty henkilö äänestää, on outo tapa määritellä hänen puolueettomuutensa. En persons sätt att rösta är ett konstigt sätt att definiera neutralitet.
 • laittaa
  Mielestäni on erittäin epäreilua ja asiatonta laittaa tällä tavoin sanoja suuhumme. Jag anser att det är ytterst orättvist och olämpligt att lägga ord i munnen på oss på detta sätt.Jotkut kriittiset kollegani totesivat, että kyllä pyörällä voi turvallisesti pysähtyä ja voi laittaa jopa jalat tukevasti maahan. Vissa av mina mer kritiska kolleger sa att cykeln säkert kan stoppas på ett säkert sätt och att man också kan sätta ner fötterna på marken för att få stöd.Miksi uusille jäsenvaltioille annettavaa maataloustukea piti pidättää kymmenen vuoden ajan ja laittaa unionin kansalaiset, joita tuetaan eri tavoin, kilpailemaan toistensa kanssa yhteismarkkinoilla? Varför var det nödvändigt att dra in jordbruksstöd till de nya medlemsstaterna i tio år och låta EU-medborgare som på olika sätt tar emot stöd få konkurrera med varandra på den gemensamma marknaden?
 • panna
  Turkin velvollisuutena on panna se täytäntöön kaikilta osin ja syrjimättömästi. Det är en avtalsskyldighet för Turkiet att tillämpa det fullt ut på ett icke diskriminerande sätt.Vastaavasti yhteisestä tullietuusjärjestelmästä pitäisi tehdä tehokas ja se pitäisi voida panna täytäntöön. På samma sätt bör de allmänna preferenssystemen förstärkas och vara genomförbara.Jos haluamme suunnitelman onnistuvan, se täytyy panna tehokkaasti täytäntöön. Om detta system skall bli framgångsrikt, är det nödvändigt att det tillämpas på ett effektivt sätt.
 • pistää
 • tapa tyyli muoto
 • käytös
  Tällainen käytös tällaisena epävarmana aikana on tulella leikkimistä. Det är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen käytös lentoasemilla rikkoo mielestäni räikeästi useimpia eurooppalaisia sopimuksia. Jag anser att den brittiska regeringen på ett flagrant sätt bryter mot de flesta europeiska överenskommelser genom sitt beteende på flygplatser.Toimenpiteitä on toteutettava, jotta Israel saataisiin lopettamaan kauhistuttava käytös, jolla heikennetään Palestiinan tärkeimpiä perusoikeuksia. Åtgärder måste vidtas för att hindra Israel från att fortsätta att handla på detta upprörande sätt, varigenom Palestinas mest grundläggande rättigheter undergrävs.
 • keino
  Se on keino saada aikaan poliittinen unioni. Det är ett sätt att uppnå en politisk union.Farkut ovat keino välttää raiskaus. Jeansen är ett sätt att undgå våldtäkt.Tämä ei ole oikea keino torjua ääriliikkeitä. Detta är inte ett sätt att bekämpa extremism på.

Exempel

 • Det finns flera sätt att lösa ekvationen på.
 • På ett sätt längtar jag faktiskt tillbaka till sjukhuset.
 • På vilket sätt anser du att jag har fel?
 • Han har enligt mitt sätt att se det satt sina egna intressen framför aktieägarna.
 • Det anses verkligen inte som fint sätt att rapa vid matbordet!
 • Han är ju en erkänt duktig entreprenör om än kanske lite bufflig till sitt sätt.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se