svenska-finska översättning av så gott som

 • käytännössä
  Määritelmästä ollaan käytännössä yksimielisiä. Diagnosen är så gott som enhällig.Luvun odotetaan käytännössä kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein. Denna siffra kommer så gott som att fördubblas vart tjugonde år.Vastuullisten poliitikkojen lausunnot muuttuvat käytännössä päivittäin. Utsagorna från de ansvariga ändrar sig så gott som dagligen.
 • käytännöllisesti katsoen
  Meillä on jo neljä sellaista direktiiviä ja yksi on käytännöllisesti katsoen valmis luonnosvaiheessa. Det finns redan fyra sådana direktiv och ett är så gott som färdigt i form av utkast.Olen käytännöllisesti katsoen samaa mieltä kaikista hänen kommenteistaan siitä, mitä puheenvuoron käyttäneet jäsenet ovat sanoneet. Jag håller med i så gott som alla hans kommentarer om det som sagts i parlamentsledamöternas anföranden.Mielestäni STOAn mietintö on lukemiskelvoton ja käytännöllisesti katsoen hyödytön parlamentaarikoille. Jag betraktar STOA-rapporten såsom helt oläsbar och så gott som oanvändbar för någon ledamot av kammaren.
 • lähes
  Joukkoon liittyy lähes päivittäin lisää kotoaan häädettyjä ihmisiä. Så gott som dagligen tillkommer nya flyktingar.Hänen puhettaan kuunneltiin lähes täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Hans anförande åhördes så gott som i tystnad.Yksinkertaistetussa menettelyssä parlamentti jätetään lähes kokonaan syrjään. Parlamentet är så gott som utestängt i de förenklade förfarandena.
 • melkein, lähestulkoon
 • melkein; likimainkaan

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se