svenska-finska översättning av samtycke

  • suostumus
    Merkittävä eettinen kysymys on myös luovuttajan suostumus. Slutligen är ett annat viktigt etiskt spörsmål frågan om givarens samtycke.Uhrin suostumus tai kieltäytyminen ei ole aina olennainen asia; asia on jopa kaikkea muuta kuin olennainen. Om offret samtycker, eller inte samtycker, är inte alltid relevant.Minun on saatava parlamentin suostumus, ennen kuin äänestämme tarkistuksesta 70. Jag måste få kammarens samtycke innan jag låter ändringsförslag 70 gå till omröstning.
  • myöntymys
  • sopimus
    Sopimus ei ole legitiimi ilman heidän suostumustaan. Fördraget kan inte bli legitimt utan deras samtycke.Sopimus on lopullinen vasta, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä. Avtalet blir definitivt först när Europaparlamentet gett sitt samtycke.Sen on ratifioitava tämä sopimus, ja jos se kieltäytyy antamasta hyväksyntäänsä, sopimusta ei yksinkertaisesti synny. Parlamentet ska ratificera avtalet och om det vägrar att ge sitt samtycke blir det helt enkelt inget avtal.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se