svenska-finska översättning av stödja

 • tukea
  Tätä sektoria kannattaa tukea. Det är en bra sektor att stödja.Meidän pitää tukea myös Euroopan matkailua! Men vi måste stödja vår turism!Voitaisiinko myös päiväkotitoimintaa tukea? Skulle ni också kunna stödja förskolor?
 • kannattaa
  En siltikään voi kannattaa mietintöä. Jag kan dock ändå inte stödja det.En voi kannattaa sen sisällyttämistä. Jag kan inte stödja att det införs.Aiomme kannattaa kompromissia. Vi kommer att stödja kompromissen.
 • pönkittää
  Yhteinen maatalouspolitiikka pönkittää pienten ja keskisuurten viljelijöiden riistopolitiikkaa ja tukee monopoleja ja niiden voittoja. GJP stärker politiken att utrota små och medelstora gårdar och att stödja monopolen och deras vinster.Kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää ymmärtää, että nämä eivät ole pysyviä tukia ja että tarkoituksena ei ole pönkittää kilpailukyvytöntä liiketoimintaa. För att undvika missförstånd är det viktigt att inse att detta stöd inte är permanent och att syftet inte är att stödja företag som inte är konkurrenskraftiga.Vaatimalla markkinoiden toiminnan tehostamista luotonantajien kilpailun lisäämisen sijasta tämä mietintö pönkittää edelleen itsesääntelevien markkinoiden myyttiä. Genom att efterlysa ökad marknadseffektivitet i stället för ökad konkurens mellan långivarna fortsätter man i betänkandet att stödja myten om den självreglerande marknaden.
 • auttaa
  Miten pääsihteeriä voitaisiin auttaa? Hur kan man stödja generalsekreteraren?Siksi olisikin pohdittava keinoja auttaa alan yrityksiä. Därför bör vi fundera på hur vi kan stödja dem.Velvollisuutemme on tukea, arvostaa ja auttaa heitä. Vi har en skyldighet att stödja, erkänna och hjälpa dem.
 • avittaa
  Valtio avittaa kaivosalaa 30 miljoonalla.Myötätuuli avitti menomatkalla.
 • hyväksyä
  Voin hyväksyä osittain tarkistuksen 11. Jag kan delvis stödja ändringsförslag 11.Tällaista linjaa me emme voi hyväksyä. Det är en linje som vi inte kan stödja.En voi mitenkään hyväksyä tällaista ylimielisyyttä. Jag kan absolut inte stödja en sådan arrogans.
 • kannattaa, tukea
 • nojautua
  Valtiot eivät voi nojautua valtiollisiin perinteisiin, koska ne ovat vasta kehittymässä olevia valtioita, jotka ovat tähän asti olleet pelkkiä valtakuntien alusmaita. De kan inte stödja sig på statliga traditioner, det är framväxande stater som hittills bara har lytt under stormaktsvälden.Lähdössä hiihtäjä nojautui sauvoihin saadakseen reippaan lähdön.Oikeuksiamme puolustaessamme voimme nojautua lakiin.
 • tukeutua
  Meidän pitää voida täysin luottavaisesti tukeutua kansallisiin rakenteisiimme. Vi måste med fullt förtroende kunna stödja oss på de nationella strukturerna.Tehdäksemme lopun siitä meidän on voitava tukeutua laajaan yhteenliittymään Yhdistyneiden Kansakuntien tukemana. För att få slut på det, måste vi kunna stödja oss på en bred koalition i Förenta nationernas regi.Sen pitäisi tukeutua yhteisön lakien täytäntöönpanossa olemassa oleviin valtiollisiin elimiin kansallisella, alueellisella ja myös paikallisella tasolla. Man bör vid genomförandet av gemenskapens lagstiftning stödja sig på de befintliga statliga organen på det nationella, regionala och lokala området.
 • vahvistaa
  Voin vain vahvistaa sen, mitä täällä on tänään jo sanottu. Jag kan bara stödja det som redan har sagts i dag.Yhteistyö on hieno asia, ja sitä pitää tukea ja vahvistaa. Detta samarbete är goda nyheter, och det måste uppmuntras och stödjas.Meidän pitäisi säilyttää Euroopan johtava asema tässä prosessissa ja vahvistaa sitä. Vi bör bevara och stödja EU:s ledande ställning i denna process.

Exempel

 • Plankan är till för att stödja takkonstruktionen.
 • Partiet stöder det nya lagförslaget mot cirkusdjur.
 • Du kan stödja vår förening genom att donera pengar.
 • Du måste stödja henne under denna svåra tid.
 • Hon satt och stödde huvudet mot handflatorna.
 • Han fick stödja sig med en käpp för att kunna gå bra.
 • Efter olyckan kunde han inte längre stödja sig på foten.
 • Rapporten stödde sig på en opinionsundersökning.
 • Du får gärna utveckla hur påståendet stöds av artikeln.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se