svenska-finska översättning av syfte

 • tarkoitus
  Kenelle se on tarkoitettu, mikä on sen tarkoitus, ja mitä sen on tarkoitus tehdä? Vem är det till för, vilket är dess syfte och vad kommer man att göra?Tämä ei ole direktiivin tarkoitus. Det är inte direktivets syfte.Mikä päivämäärärajan tarkoitus on? Vad tjänar en tidsfrist för syfte?
 • aie
 • aikomus
  Vaikka se ei kuitenkaan liene komission inhottava aikomus, minua mietityttää silti sen kyky varmistaa, että EU ei joudu maksamaan kahdesti. Även om detta kanske inte är kommissionens hemska syfte undrar jag ändå om kommissionen är kapabel att garantera att EU inte kommer att få betala dubbelt.Toisena myönteisenä kehityksenä on Edmond Ho Hau-Wahin ilmaisema aikomus hajottaa kasinomonopoli ja pyrkiä luomaan Atlantic Cityn aasialainen vastine. En annan positiv utveckling är Edmond Ho Hau-Wahs framförda avsikt att bryta upp kasinomonopolet i syfte att skapa en asiatisk motsvarighet till Atlantic City.Aikomukseni on alkaa lenkkeillä ja juosta maraton, sitten kun kiireet helpottavat.
 • hyödyllisyys
 • hyöty
  Siitä on ollut meille suuri hyöty.Siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
 • käyttötarkoitus
  Näin ostetuilla hedelmillä on hyödyllinen käyttötarkoitus. Detta program ger ett nyttigt syfte åt den inköpta frukten.Sen käyttötarkoitus tulee selvästi rajata ja sääntöjen on oltava selkeät. Man bör klart och tydligt avgränsa dess syfte och reglerna måste vara klara.
 • päämäärä
  Se on päämäärä, joka yhdistää meidät. Det är detta syfte som förenar oss.Tämä on kuitenkin vain keino, ei päämäärä itsessään. Men detta är endast ett medel, inte ett syfte.Se on päämäärä ja tavoite, johon uskon meidän kaikkien voivan yhtyä. Det är ett syfte och ett mål som jag tror att vi alla kan vara eniga om.
 • syyp
  Erottelun olemassaoloon on yksi selkeä syy, ja erottelu on palvellut tehtävässään hyvin vuosien aikana. Skillnaden existerar av en enkel anledning och den har tjänat sitt syfte väl under åren.Syy tähän on se, että näillä yksittäisillä säännöksillä on eri tarkoitus ja eri kohteet. Anledningen till detta är att de individuella arrangemangen har ett avvikande syfte och skilda adressater.Tuhoamiselle oli selkeä syy: poistaa kaikki todisteet siitä, että kaupungissa asui kreikkalaista kulttuuria edustavia kristittyjä. Denna förstörelse har haft ett uppenbart syfte, nämligen att undanröja alla bevis på att denna stad har bebotts av människor med grekisk kultur och kristen tro.
 • tarkoitusperä
  Tarkistuksilla 3, 5 ja 15 on sama tarkoitusperä. Ändringsförslagen 3, 5 och 15 fyller samma syfte.Toisin sanoen komission ehdotuksessaan esittämä tarkoitusperä on selvästi pätemätön ja perusteeton, ja kuitenkin neuvosto työskentelee sen pohjalta. Med andra ord är det syfte som anges i kommissionens förslag uppenbart ogiltigt och ogrundat, och ändå är detta vad rådet arbetar utifrån.
 • tavoite
  Tämä ei ole kuitenkaan sen tavoite. Det är dock inte det som är dess syfte.Molempien ehdotusten tavoite on sama. Båda förslagen har samma syfte.Sen todellinen tavoite on kuitenkin toisenlainen. Dess verkliga syfte är emellertid något annat.
 • ydin
  Asian ydin on seuraava: koheesiorahastot ovat epäonnistuneet tavoitteissaan, jos jälkeenjääneet alueet pysyvät edelleen kehityksestä jäljessä. Detta är poängen: Om de mindre gynnade regionerna förblir mindre gynnade, kommer Sammanhållningsfonden att ha misslyckats med sitt syfte.Tiukka seurantamekanismi ja lisätty keskeyttämislauseke ovat Turkin kanssa käytävissä neuvotteluissa sovellettavan strategian ydin tulevina vuosina. Den strikta övervakningsmekanismen och den klausul som infogats i syfte att kunna ställa in förhandlingarna är verkligen centrala i vår förhandlingsstrategi gentemot Turkiet under de kommande åren.komission jäsen. - (EL) Arvoisa puhemies, tämän asiakirjan ydin on se, että se hyväksytään nopeasti kansalaisten oikeusvarmuuden vahvistamiseksi. ledamot av kommissionen. - (EL) Herr talman! Finessen med detta dokument är att det ska godkännas snabbt, i syfte att stärka rättsäkerheten för medborgarna.

Exempel

 • Vad är syftet med att riva upp gräsmattan?
 • Vilket syfte har extrabatteriet?

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 OrdbokPro.se