svenska-finska översättning av till

 • ''expressed with the case of the headword
 • 'kasus'''
 • -lle
 • allativ
 • allativ -lle illativ
 • ennen kuin
  Siihen ei kuitenkaan ole suostuttu ennen kuin nyt. Denna debatt har fram till i dag förvägrats oss.Kuunnelkaa heitä ennen kuin on liian myöhäistä! Lyssna till dem innan det är för sent!Mainitsen vain kaksi niistä ennen kuin lopetan. Jag ska bara nämna två till innan jag slutar.
 • illativ
 • kiinni
  Tilaisuuteen tarttuminen on niistä itsestään kiinni. Det är upp till dem att ta tillvara på denna.Meidän on nyt vahvistettava määräpäivä ja pidettävä siitä kiinni. Vi måste fastställa ett datum och hålla oss till detta.Pyrin pitämään puheajastani kiinni. Jag ska försöka hålla mig till min talartid.
 • kohti
  Ministerit osoittivat kohti EU:ta ja komission jäsenet kohti kansallisia hallituksia ja Pariisissa sijaitsevaa virastoa. Ministrarna hänvisade till EU, och EU:s kommissionsledamöter hänvisade till de nationella regeringarna och till byrån i Paris.Hän totesi siinä, että nationalismi vie kohti sotaa. Han sa: nationalism leder till krig.Tämä vero on noin 10 ecua tonnia kohti. Skatten uppgår till ungefär 10 ecu per ton.
 • kunnes
 • lisäksi
  Sen lisäksi niiden on oltava neljä vuotta yhtä mieltä asioista. Dessutom måste de se till att komma överens i fyra år till.Kannatamme joustavuuden lisäksi myös turvallisuutta. Vi säger ja till flexibilitet, men även till säkerhet.Näiden lisäksi meillä on energiakriisi. Till detta kan vi lägga en energikris.
 • luo
  On paljon parempi tuoda työ ihmisten luo kuin ihmiset työn luo. Det är mycket bättre att flytta jobben till människorna än att flytta människorna till jobben.Sehän luo tavatonta sekavuutta. Det leder ju till en orimlig röra.Politiikka luo kontekstin, ja meillä on sellainen. Politik handlar om en kontext, och vi känner till kontexten.
 • luokse
  Lapset ovat kiintyneet näihin perheisiin, ja heidän pitäisi voida palata niiden luokse. De har knutit an till sina nya familjer och ska också få återvända till dem.Arvoisa puhemies: " Koti-ikävän aalto isoisäni luokse sameutti silmäni. Mina ögon grumlades av ett töcken av hemlängtan till min farfar.Kun pankeille koitti tukalat ajat, ne kiiruhtivat politiikkojen luokse, jotta nämä suojelisivat niitä. Men när det blir hårda tider för bankerna så springer de till politikerna för att bli räddade.
 • often illative or allative case''
 • päälle
  Ongelmana on se, että lehtimiehet eivät uskalla matkustaa paikan päälle. Problemet är att journalister inte vågar resa till platsen.Ja päälle päätteeksi länsimainen ydinjäte dumpataan samalle alueelle. Och till på köpet dumpas västerländskt kärnavfall i samma område.Emme saa antaa yhteismarkkinoiden vihollisten päästä niskan päälle. Vi kan inte låta motståndarna till den inre marknaden vinna i sitt resonemang.
 • päin
  Mietinnössä arvioidaan, ettei näiden asioiden laita ole parhain päin. Enligt bedömningen i betänkandet står det inget vidare till på det området.Kuten ammattiliitot sanovat, työ on mukautettava ihmiseen, ei toisin päin. Låt oss anpassa arbetet till människan, och inte människan till arbetet, som fackföreningarna säger.Meillä päin maailmaa pääasiassa Venäjällä on kaasua. På det hela taget är det Ryssland som har tillgång till gas i våra trakter.
 • vaille
  Komissio on kuitenkin suurelta osin jättänyt vaille huomiota toimenpiteet Euroopan merenkulun tukemiseksi. Men den har i stor utsträckning försummat åtgärderna för stöd till den europeiska sjöfarten.Siinä ei viitata talouteen, ja teollisuus jätetään täysin vaille huomiota. Det hänvisas inte till ekonomin i det, och industrin ignoreras fullständigt.Osoitan kiitokseni Katalin Lévaille, Bert Doornille, Giuseppe Garganille ja jManuel Medina Ortegalle. Mitt tack går till Katalin Lévai, Bert Doorn, Guiseppe Gargani och Manuel Medina Ortega.
 • varten
  Sanon nämä sanat täällä niitä varten, joilla on korvat kuuntelemista varten, sekä jälkipolvia varten. Jag säger detta till dem som har öron att höra med, och till kommande generationer.Rahahan on loppujen lopuksi ihmisiä varten eivätkä ihmiset rahaa varten. Till syvende och sist är pengarna till för människorna och inte människorna för pengarna.Ensinnäkin markkinat ovat meitä varten emmekä me markkinoita varten. Till att börja med finns marknaden till för att tjäna oss - vi finns inte till för att tjäna marknaden.
 • vielä
  Herra puhemies, minulla on vielä minuutti puheaikaa; luulin, että sitä olisi ollut vielä kaksi minuuttia. Det tar en minut till, herr ordförande, eftersom jag trodde att jag hade två minuter.Haluan vielä kerran sanoa, että BSE ei ole vielä loppuun käsitelty. För att upprepa det: vi har inte kommit till slutet av BSE.Palataan vielä huippukokoukseen. Låt oss återgå till toppmötet.

Definition av till

Exempel

 • Ta tåget till Paris.
 • Vi tänkte åka till stranden nu på eftermiddagen.
 • Ge den till mig.
 • Jag har skickat brevet till chefen.
 • Kommer du hem till jul?
 • Han blev vald till president.
 • När larven kom ur puppan var den förvandlad till en fjäril.
 • Sverige gränsar till Norge.
 • Du får nog vänta en fem till sju år innan hon förlåter dig.
 • Någon som vill ha kaffe till maten?
 • Ska vi äta pizza till melodifestivalen?
 • Ska vi råna en bank till?
 • Pojken hoppade till när flickorna plötsligt kom rusande runt hörnet.
 • Läraren sa till barnen att sitta still.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se