svenska-finska översättning av tjänst

 • palvelus
  Tämä on mielestäni paras palvelus, joka Euroopalle voidaan tällä hetkellä tehdä. Det tror jag är den bästa tjänst vi kan göra Europa i dag.Tällä tavalla tehdään suurempi palvelus kansanterveydelle Euroopan unionissa. Härigenom skulle man göra folkhälsan i Europeiska unionen en större tjänst.Uskon, että Itävallan puheenjohtajakausi voi olla palvelus Euroopan unionille ja koko maailmalle. Jag tror att det österrikiska ordförandeskapet kan göra EU och världen en tjänst.
 • asema
  Pääministerin asema on vahva skandaalienkin jälkeen.Hänellä on korkea asema organisaatiossa.Mikä asemanne on tällä hetkellä?
 • palvelu
  Se on kattava palvelu, ja senkaltainen kattava palvelu ei ansaitse maatalouden talousarvion leikkaamista, jos se vain on mahdollista. Det är en betydande tjänst och en sådan betydande tjänst förtjänar inte att jordbruksbudgeten skärs ned om det överhuvudtaget går att undvika.Europass-hanke on suoraan kansalaisille suunnattu palvelu. Europass är en direkt tjänst riktad till medborgarna.Matkustajaliikenne on julkinen palvelu Euroopassa. Personlig rörlighet är en tjänst av allmänt intresse i Europa.
 • tehdä palvelus
  Nyt meillä on mahdollisuus tehdä palvelus Euroopan työllisyydelle ja kestävälle kehitykselle. Nu har vi en chans att göra sysselsättningen och den hållbara utvecklingen i Europa en tjänst.
 • tehtävä
  He tekevät meille palveluksen asuessaan syrjässä vaikeissa olosuhteissa, ja meidän on tehtävä heille vastapalvelus. De gör oss en tjänst genom att leva där under dessa svåra förhållanden, och vi måste återgälda den tjänsten.Toisaalta kaupallisilla lähetystoiminnan harjoittajilla, joiden on tarjottava julkista palvelua, on myös tärkeä tehtävä. Å andra sidan spelar de kommersiella radio- och tv-bolag som krävs för att tillhandahålla en offentlig tjänst också en viktig roll.Ensimmäinen tehtävä, johon ryhdyin virkaan astumiseni jälkeen, oli Itä-Timorin humanitaarinen tehtävä syksyllä 1999. Toinen tehtävä koski tämän päivän puheenaiheena olevaa aluetta. Min första tjänsteresa efter det att jag tillträtt min tjänst, var den humanitära tjänsteresan till Östtimor hösten 1999, den andra resan gick till den region som vi diskuterar i dag.
 • työ
  Muutaman viime kuukauden aikana tekemässämme työssä olemme keskittyneet varmistamaan, että ulkosuhdehallinnolla on oikea oikeusperusta ja sopivat välineet, jotta sen tuleva työ voi olla tehokasta. Vårt arbete under de senaste månaderna har varit inriktat på att se till att denna tjänst har en korrekt rättslig grund och lämpliga instrument för ett framtida effektivt arbete.
 • työpaikka
  Nuorilla ja yli 50-vuotiailla on vaikeuksia löytää työpaikkaa, ja heidän on usein pakko hyväksyä määräaikainen työsopimus tai työpaikka, jonka vaatimustaso on alhaisempi kuin heidän pätevyytensä. Ungdomar och personer över 50 har problem att hitta jobb och tvingas ofta acceptera visstidsanställningar eller en tjänst som de är överkvalificerade för.
 • työvuoro
 • virka
  Sitä paitsi luomalla jälleen uusi, Euroopan tason virka voidaan aiheuttaa, että kansalaiset kokevat viran liian etäiseksi. Det finns också en risk att en tjänst på EU-nivå skulle ligga för långt från medborgarna.Ensinnäkin joka toinen vapautuva virka poistetaan kunkin toimielimen henkilöstösuunnitelmasta. För det första skulle varannan ledig tjänst försvinna från tjänsteförteckningen inom samtliga institutioner.Arvoisa puhemies, Euroopan oikeusasiamiehen kertomus osoittaa, että kyseessä on tärkeä ja tarpeellinen virka. Herr talman! Europeiska ombudsmannens rapport bekräftar att det är fråga om en viktig och nödvändig tjänst.
 • virka, toimi, palvelus

Exempel

 • Tjänsten är vakant och kommer att lediganslås inom kort.
 • Jag har fått en tjänst som lärare.
 • Vill du göra mig en tjänst och bära bort stolarna?

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se