svenska-finska översättning av tvärtom

  • päinvastoinMinusta asia on nimenomaan päinvastoin. Jag anser att det förhåller sig tvärtom.Sanoisin, että tilanne on pikemminkin päinvastoin. Jag skulle till och med vilja säga att det är tvärtom.Sen jälkeen mikään ei ole muuttunut, päinvastoin. Det har inte förändrats sedan dess, snarare tvärtom.
  • kun taasYhdysvalloissa hyviin yliopistoihin hyväksytään vain urheilullisia oppilaita, joilla on myös erinomaiset arvosanat, kun taas Euroopassa tilanne on täysin päinvastainen. I USA är det bara mycket sportiga studenter som dessutom har utmärkta betyg som kommer in på bra universitet, men i Europa är det precis tvärtom.Joissakin maissa valtio ja veronmaksajat huolehtivat jätteen keräämisestä ja teollisuuden panos on pieni, kun taas toisissa maissa tilanne on aivan päinvastainen. I vissa länder är det staten och skattebetalarna som svarar för insamling medan industrin bidrar i liten utsträckning, och i andra länder är det precis tvärtom.
  • pikemminkinSanoisin, että tilanne on pikemminkin päinvastoin. Jag skulle till och med vilja säga att det är tvärtom.Israelissa tilanne on pikemminkin päinvastoin. I Israel är det snarare tvärtom.Näkisin asian pikemminkin päinvastoin. Jag ser hellre tvärtom på saken.
  • sitä vastoinSitä vastoin 8 tarkistusta ei voida hyväksyä. Tvärtom kan den inte acceptera ändringsförslag 8.Sitä vastoin olemme päässeet vuorovaikutuksen vaiheeseen. Tvärtom har vi gått in i en interaktiv fas.Sitä vastoin se on epäyhtenäinen ja täynnä ristiriitaisuuksia. Tvärtom, det är osammanhängande och fullt av motsägelser.
  • toisinHuolehditteko sillä laadusta vai aivan toisin? Är ni intresserade av kvaliteten, eller är det tvärtom?Jos hän olisi neuvonut toisin, olisin menetellyt sen mukaisesti. Hade hon sagt åt mig att göra tvärtom hade jag gjort det.Toisin kuin Newton Dunn, haluan todeta, että kyse ei ole kaksinkertaisista standardeista. Tvärtom mot Newton Dunn vill jag konstatera att detta inte handlar om att ha dubbla standarder.
  • toisinpäinTietenkin asian olisi pitänyt edetä toisinpäin. Det borde verkligen ha varit tvärtom.Muuten: kansalaisten on valvottava valtiota eikä toisinpäin! För övrigt: det är medborgarna som skall kontrollera staten, inte tvärtom!Emme kuitenkaan hyväksy sitä, että aina, kun päätämme jotakin, meille sanotaan, että asia on tehtävä toisinpäin ja sitten taas toisinpäin! Men vi är inte införstådda med att man varje gång som vi beslutar något säger att det måste göras tvärtom, och sedan återigen tvärtom!
  • vaanTämä ei edistä tutkimusta, vaan tukahduttaa sen. Detta skulle inte främja forskningen, tvärtom döda den.Säännöstö ei ole askel taaksepäin, vaan askel eteenpäin. Detta innebär inte att vi tar ett steg tillbaka, det är tvärtom ett steg framåt.Euroopan unioni ei vaadi noudattamaan tiettyä mallia, vaan päinvastoin. Europeiska unionen påtvingar inte någon en enhetlig modell, tvärtom.

Se även

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se