svenska-finska översättning av upphöra

 • lakata
  Niitä säännellään neuvoston asetuksella, joka astui voimaan vuonna 1990 ja jonka voimassaolon piti lakata joulukuussa 1996. De täcks av ett rådsdirektiv som trädde ikraft 1990 och skulle upphöra i december 1996.Tästä huolimatta, ja oikeastaan nimenomaan tästä syystä, Euroopan unionilla ei ole varaa lakata puolustamasta ihmisoikeuksia. Trots detta, och faktiskt just på grund av detta, kan Europeiska unionen inte upphöra att försvara de mänskliga rättigheterna.Haluamme Euroopassa korkeimman tason ydinturvallisuusstandardit, koska ydinvoimaloiden turvallisuuden takaaminen ei voi lakata rajoillemme. I EU vill vi ha högsta standard när det gäller kärnsäkerhet, för säkerställandet av säkerheten vid kärnkraftverk kan inte upphöra vid våra gränser.
 • loppua
  Tämän keinon käyttämisen pitää loppua. Denna taktik måste någon gång upphöra.Se on skandaali ja sen täytyy loppua. Detta är skandal, och det måste upphöra.Sitä ei tulla sietämään ja sen täytyy loppua välittömästi. Detta kommer inte att tolereras och det bör genast upphöra.
 • lopettaa
  Vaino pitää lopettaa mitä pikimmin. Den måste upphöra inom det snaraste.On aika lopettaa tämä imperialismi. Det är dags att upphöra med denna imperialism.Lopulta sotilaallinen läsnäolo voidaan lopettaa. Efter detta kommer den militära närvaron att upphöra.
 • loppua, lakata, tyrehtyä
 • luopua
  Nyt komission täytyisi luopua siitä, ja parlamentin pitäisi hylätä tämä direktiivi. Den bör upphöra nu och denna församling bör förkasta detta direktiv.Olen yhtä mieltä komission jäsenen kanssa: meidän täytyy luopua retoriikasta ja toimia. Jag håller med kommissionsledamoten: vi måste upphöra med retoriken och vidta åtgärder.Tälläkään alalla, tai etenkään tällä alalla, toimista ei saa luopua jatkossa. Även här - eller särskilt här - får våra insatser inte upphöra i framtiden.
 • luovuttaa
  PPE-ryhmä luottaa työmarkkinaosapuoliin ja haluaa luovuttaa niille tämän tehtävän. Siksi me myös haluamme hyväksyä tämän ja parantaa menettelyä, mutta pitemmälle ei ole syytä mennä. PPE har förtroende för arbetsmarknadens parter, vill gärna överlåta den här uppgiften åt dem och därför vill vi anta det här, vi vill förbättra förfarandet men där måste det upphöra.Reuters: Venäjän odotetaan luovuttavan viime vuonna haltuun ottamansa Ukrainan laivaston alukset (yle.fi
 • päättyä
  Niin sanottu arvoyhteisö ei voi päättyä Bodensee-järveen. En så kallad värdegemenskap kan inte upphöra vid Bodensjön.Komission mandaatti ei voi päättyä ennen kuin SIS II -järjestelmä toimii kunnollisesti. Kommissionens mandat kan inte upphöra förrän SIS II fungerar som det ska.Siten niiden toiminta saattaa päättyä odottamattoman nopeasti. Deras livsuppehälle kan därigenom upphöra oväntat snabbt.

Definition av upphöra

 • inte längre vara, inte längre existera

Exempel

 • När människor dör upphör de att leva
 • Utförsäljning pågår eftersom affären skall upphöra.
 • Vi skulle uppskatta om gnisslet kunde upphöra.
 • Du måste gå till tandläkaren om du vill att värken skall upphöra.
 • Körkortet upphör att gälla i morgon.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se