svenska-finska översättning av upptäcka

 • löytää
  Meillä on oikeus löytää sen arvot. Vi har rätt att upptäcka dess värden.Tutkimuksen tehtävänähän on löytää asioita, joita emme tunne. Forskningen är ju till för att upptäcka saker, som vi inte känner till.Voimme löytää Euroopassa meille yhteiset arvot. Vi kan upptäcka vilka gemensamma värderingar som finns i Europa.
 • havaita
  Pienimmätkin saastemäärät voidaan havaita. Mycket låga föroreningsnivåer kan upptäckas.Toisinaan voidaan myös havaita piirteitä oikeudellista rasismista. Ibland kan man till och med upptäcka drag av juridisk rasism.Harjoitusten tarkoituksena on havaita virheet ja heikkoudet sekä korjata ne. Syftet med övningen är att upptäcka misstag och svagheter och justera dem.
 • huomata
  Silloin voi myös huomata, että Intia on ainutlaatuinen maa. Då kommer man också att upptäcka att Indien är ett enastående land.On helppo huomata, mitkä talousarvion otsakkeet saavat liian vähän rahoitusta. De budgetrubriker som tycks sakna tillräckliga ekonomiska medel är lätta att upptäcka.Voisimme huomata, että vastaaviin siirtymäkuluihin kuuluu tavallisesti lainsäädännöllisiä muutoksia. Vi skulle kanske upptäcka att liknande övergångskostnader normalt åtföljer ändringar i lagstiftningen.
 • keksiä
  Geneettisen tiedon voi ainoastaan löytää, sitä ei voi keksiä. Genetisk information kan bara upptäckas, den kan inte uppfinnas.Vielä noin viisikymmentä vuotta sitten ei rajoja ollut, ja tiedämme, mitä tapahtui, kun tiedemiehet saivat keksiä kaiken mitä halusivat. För femtio år sedan eller mer fanns det ingen gräns, och vi vet vad resultatet blev av att låta vetenskapsmännen upptäcka vadhelst de ville.Todellisuudessa ainoana tavoitteena on bioteknologian alan löytöjen taloudellinen hyväksikäyttö - löytöjen, koska geenejä voidaan vain löytää ja muuttaa, ei keksiä. I verkligen är det enda syftet att ekonomiskt kunna utnyttja upptäckter inom bioteknologins område: upptäckter, eftersom gener bara kan upptäckas eller modifieras, aldrig uppfinnas.
 • paljastaa
  Minibudjetit olivat olemassa, ja sen myötä UCLAF saattoi paljastaa petoksiin liittyviä aineksia neljässä ECHOn sopimuksessa. Då fanns det minibudgetar, och det var det som gjorde det möjligt för UCLAF att upptäcka bedrägerier i samband med fyra ECHO-kontrakt.Totuus on nimittäin se, että petos voidaan paljastaa jo pelkällä tuottajan ja jalostajan ristikkäistarkastuksella. För sanningen är att vilken kontroll som helst i produktionskedjan kan upptäcka bedrägeriet.Irakin pohjoisosissa käytävä sota paljastaa kenties myös Irakin yhteydet kansainväliseen Al Qaida -terroristiverkostoon. Genom krig i norra Irak kan vi möjligtvis också upptäcka dess förbindelser med al-Qaidas nätverk av internationella terrorister.

Exempel

 • Vem upptäckte kroppen?
 • Vem upptäckte Jupiters måne Europa år 1610?
 • Vem upptäckte grundämnet uran?
 • Jag upptäckte felet först igår.
 • Varje år upptäcks flera nya arter av insekter.
 • Vem upptäckte fotosyntesen?

Se även

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se