svenska-finska översättning av utveckling

 • kehitysKehitys on tämän vuoksi mahdollista. En utveckling är alltså möjlig.Kaikki kehitys on ollut alueellista. All utveckling har varit regional.Heikompi kehitys tarkoittaa heikompaa terveyttä. Mindre utveckling betyder mindre hälsa.
 • evoluutio
 • kasvuKestävä kasvu on ainoa kasvu, johon meillä on varaa. Hållbar utveckling är den enda tillväxt vi har råd med.Olen sanonut tämän monta kertaa: kasvu ei takaa kehitystä. Jag har sagt det många gånger: tillväxt är ingen garanti för utveckling.Näin ollen kasvu ja uudistukset yhdessä voivat johtaa haluttuun tulokseen. Således kan en kombination av utveckling och reformer förvisso ge de önskade resultaten.
 • kehittäminenUlkomaanedustuksen kehittäminen Utveckling av tjänsten för yttre representationTutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevien tilastojen kehittäminen Statistik över forskning, utveckling och innovationTutkimus ja teknologinen kehittäminen (vuosikertomus 1997) Forskning och teknologisk utveckling (årsrapport 1997)
 • kehittelyNiiden on ryhdyttävä tosissaan riisumaan ydinaseitaan ja keskeytettävä kaikkien uusien ydinaseiden kehittely. De skall påbörja en seriös kärnvapennedrustning och stoppa varje utveckling av nya kärnvapen.Yksi esimerkki tästä on ympäristöasioista vastaavan pääosaston harjoittama suuntaviivojen kehittely määräaikaisia turvallisuustarkastuksia varten neuvostomallisissa kevytvesireaktoreissa. Ett exempel på detta är generaldirektoratet för miljös utveckling av riktlinjer för periodiska översyner av säkerheten i sovjetkonstruerade lättvattenreaktorer.Sen sijaan meillä on ollut vireillä lujittumisprosessi ja tiettyjen lähentymisprosessien, kuten Luxemburgissa kehitetyn ja käynnistetyn prosessin, kehittely. Vad vi haft i stället är en konsolideringsprocess och en utveckling av vissa konvergensförfaranden, som t.ex. det som utvecklades och igångsattes i Luxemburg.
 • kehittyminenTilanteen kehittyminen on rohkaisevaa. Situationens utveckling är uppmuntrande.Kilpailukykyä koskeva suunnitelma ja sen kehittyminen on esimerkki. Konkurrenskraftspakten och dess utveckling är ett lysande exempel.Meidän on turvattava audiovisuaalisen alan pienten ja keskisuurten yritysten kehittyminen. Vi måste trygga de små och medelstora företagens utveckling inom den audiovisuella branschen.
 • marssi
 • muutosTällainen muutos tekisi mielestämme GATS-sopimuksesta vielä pahemman ansan. Vi anser att en sådan utveckling skulle förvärra GATS-fällan.Jonkin aikaa sitten on tapahtunut uskomaton muutos. Och det har skett en utveckling som för en tid sedan hade varit otänkbar.Nyt tätä kehitystä, jossa EU on pyrkinyt säästämään veronmaksajien varoja, uhkaa kuitenkin muutos. Nu hotas denna utveckling, med vilken EU har försökt spara på skattebetalarnas medel, ändå av en förändring.
 • tuotekehitys
 • uutisetUutiset siitä, että jotkut israelilaiset reserviläiset kuulemma kieltäytyvät palvelemasta vuoden 1967 rajojen ulkopuolella, ovat kuitenkin myönteinen asia. Nyheterna om att vissa israeliska reservare sägs vägra att tjänstgöra utanför 1967 års gränser, är emellertid en välkommen utveckling.Tulen juuri tätä aihetta koskevasta neuvottelumenettelystä, ja voin kertoa teille vasta kolme varttia vanhat uutiset. Jag kommer direkt från ett samråd i den frågan, och jag kan informera er om en utveckling som bara är 45 minuter gammal.Laita televisio päälle, sieltä tulee uutiset.

Exempel

 • Utvecklingen inom datortekniken går väldigt fort, tycker många.
 • Det är nästan som om utvecklingen gått bakåt i det lilla samhället – nu får inte längre kvinnor köra bil.
 • Utvecklingen av programvaran går snabbare än väntat.
 • Växtens utveckling från frö till färdigt träd är fascinerande.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se