svenska-finska översättning av välmående

  • hyvinvointiNe ovat eläviä olentoja, joiden hyvinvointi on pyrittävä takaamaan. Det är levande varelser, vilkas välmående måste eftersträvas.Meidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan. Vi måste skydda varje barns välmående och värna om deras intressen.Tällä alalla säädettävissä laeissa on asetettava etusijalle potilaiden terveys ja hyvinvointi. Patienternas hälsa och välmående måste stå i centrum för de lagar vi stiftar inom området.
  • hyvinvoivaArvoisa puhemies, Irakilla olisi mahdollisuudet olla rikas ja hyvinvoiva. Herr talman! Irak har en potential att vara rikt och välmående.Entisen Neuvostoliiton hyökätessämaahamme 30 vuotta sitten Afganistan oli jotakuinkin hyvinvoiva maatalousyhteiskunta. För 30 år sedan, när f.d. Sovjetunionen invaderade Afghanistan, var landet ett tämligen välmående jordbrukssamhälle.Alankomaat oli kuitenkin siihen aikaan hyvinvoiva maailmanmahti, ja siellä vallitsi suhteellisen suuri vapaus. Ändå var Nederländerna på den tiden en välmående världsmakt och hade landet relativt mycket frihet.
  • rahoissaan

Exempel

  • Välmåendet ska vara så högt som möjligt.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se