svenska-finska översättning av växa

 • kasvaa
  EU:n, joka voi kasvaa vieläkin voimakkaammin. Ett EU som kan växa sig än starkare.Se on liian iso ja kasvaa edelleen. Den är alltför stor, och den fortsätter att växa.Naiset haluavat kasvaa yrityksensä mukana. Kvinnor vill växa med sina företag.
 • laajentua
  Se on meille niin tärkeä, että olemme voineet laajentua ja kasvaa – ja teemme niin vastaisuudessakin – eikä missään vaiheessa ole vielä puhuttu unionin rajojen sulkemisesta. Till den grad att vi har kunnat utvidga och växa – och vi fortsätter att göra det nu –, och ännu har inget tal hörts om att stänga dessa gränser.Lisäksi erityisesti pk-yrityksille on annettava hyvät mahdollisuudet aloittaa toimintansa, kasvaa ja laajentua - nämä mahdollisuudet on annettava ehkä jopa suuryrityksillekin. Vidare måste framför allt små och medelstora företag ges goda förutsättningar att starta, växa och bli större - eller kanske t.o.m. stora företag.Euroopan unioni laajentuu uudelleen.
 • laajeta
  Sota voisi laajeta Israeliin ja Palestiinaan ja länsimaiden vastustus voi kasvaa ja lisätä terroristihyökkäyksiä. Kriget kan spridas till Israel och Palestina, och motståndet mot väst växa med fler terrorangrepp som följd.Lopuksi mikäli tämä direktiivi pannaan täytäntöön, se voisi olla Euroopan yhtenäismarkkinoiden Viagra ja mahdollistaa sen, että pk-yritykset voivat kaikkien tyydytykseksi kasvaa ja laajeta. Slutligen skulle det här direktivet, om det genomförs, bli den inre europeiska marknadens Viagra och ge de små och medelstora företagen möjlighet att växa och expandera till allas belåtenhet.Metalli laajenee lämmössä.

Exempel

 • 1906: Selma Lagerlöf [http://runeberg.org/nilsholg/k7.html Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige] - ...kyrkbyarna har växt ut till köpingar och städer.
 • Vårt parti håller på att växa sig till en massrörelse.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se