svenska-spanska översättning av ordspråk

  • refránSeñor Presidente, un refrán es un refrán. Herr talman! Ett ordspråk är ett ordspråk.Se trata de un antiguo refrán inglés. Det är ett gammalt engelskt ordspråk.En Inglaterra tenemos un refrán: "gato escaldado del agua fría huye". Vi har ett ordspråk i England, som lyder: ”Bränt barn skyr elden.”
  • proverbioSegún un proverbio italiano, quien calla, otorga. Enligt ett italienskt ordspråk samtycker den som tiger.Hay un proverbio francés que dice que "nuestros actos nos persiguen". Det finns ett franskt ordspråk som säger att våra gärningar förföljer oss.Hay un viejo proverbio italiano que dice: «A más prisa, menos velocidad». Det finns ett gammalt italienskt ordspråk som säger ”ju mer bråttom man har desto långsammare går det”.
  • dichoHay un viejo dicho alemán que dice que todos los caminos llevan a Roma. Det finns ett gammalt tyskt ordspråk som lyder ”Alla vägar bär till Rom”.Este dicho es igualmente actual e importante en los tiempos modernos. Detta ordspråk är lika aktuellt och betydelsefullt i dag.Para acabar con otro dicho: el movimiento se demuestra andando. För att avsluta med ett annat ordspråk, så betyder handling mer än ord.
  • adagioHasta cierto punto, el adagio de nuestros amigos alemanes einmal ist keinmal encuentra sentido aquí. I viss utsträckning gäller våra tyska vänners ordspråk einmal ist keinmal [en gång är ingen gång] här.Este antiguo adagio tal vez sirva para ilustrar la actitud de la Unión Europea hacia los afectados por las inundaciones que han devastado algunos Estados miembros y países candidatos. Detta gamla ordspråk skulle kunna illustrera Europeiska unionens attityd till dem som drabbats av översvämningarna, som har orsakat förödelse i medlemsstater och kandidatländer.
  • estribillo
  • paremia

Definition av ordspråk

  • exempel på en form av kortfattad och tillspetsad folklig sentensdiktning; rättar sig inte syntaktiskt efter den text eller det sammanhang där det ingår

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se