svenska-tyska översättning av skäl

  • Grundder
    Es gibt also keinen Grund für eine Verzögerung. Det finns alltså inga skäl till att fördröja förfarandet.Dies ist ein Grund mehr, dabei erfolgreich zu sein. Och det är ytterligare ett skäl för att lyckas.Ich denke, dass dies ein sehr wichtiger Grund ist. Jag tycker att det är ett mycket kraftfullt skäl.
  • Ursachedie
    Wenn die Berliner Erklärung gelingt, muss das Gelingen nicht notwendigerweise Ursache für Banalität sein. Om vi lyckas åstadkomma en Berlinförklaring behöver denna framgång inte nödvändigtvis vara ett skäl till banalitet.Es ist falsch, die Gemeinsame Agrarpolitik als Ursache für alle Probleme der Entwicklungsländer zu sehen, vor allem, wenn wir die von mir genannten Gründe berücksichtigen. Det är fel att lägga hela skulden för utvecklingsländernas problem på den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt av de skäl jag har angett.
  • Gabelungdie
  • GelegenheitdieAus offensichtlichen Gründen stand bei dieser Gelegenheit die Lagen in Libyen im Mittelpunkt unserer Diskussionen. Av uppenbara skäl stod situationen i Libyen i centrum för vår diskussion vid det tillfället.Wir haben daher eine ausgezeichnete Gelegenheit, und Frau Smet gibt uns mit ihrer Initiative allen Grund, unsere Arbeit fortzusetzen. Tillfället är följaktligen mycket väl valt och med sitt initiativ ger Smet oss ett utmärkt skäl för att fortsätta arbeta med den här frågan.Ich denke, das Parlament sollte diese Gelegenheit nutzen, um sich aus folgenden Gründen nachdrücklich für ein Freihandelsabkommen mit Japan einzusetzen: Jag anser att parlamentet bör använda detta tillfälle till att ge sitt starka stöd till ett frihandelsavtal med Japan av följande skäl:
  • Verzweigungdie

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se