engelska-finska översättning av accompany

 • säestää
 • olla seurana
 • asua yhdessä
 • olla jonkun kanssa
 • pitää seuraa
 • liittyä
  Toiseksi, suunnitelmaan tulisi liittyä sosiaalisia toimenpiteitä alan työntekijöiden tukemiseksi. Secondly, liberalization should be followed by accompanying social measures for the workers in this sector. Näihin toimenpiteisiin pitäisi liittyä tiedotus- ja viestintäpolitiikka, jolla puolalaiset saadaan vakuuttumaan unioniin liittymisen eduista. A policy of information and communication should therefore accompany such measures to convince the Polish people of the advantages of joining the European Union. Miten se liittyy tähän?
 • myötäillä
  Tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että roolimme on myötäillä afrikkalaisia johtajia heidän päätöstensä täytäntöönpanossa. In this regard, it is essential that we see our role as one of accompanying the African leaders in the implementation of their own decisions. Malthusin ajatuksia myötäillen David Ricardo esitti oppinsa työväestön luonnollisesta palkkatasosta. (tieteessatapahtuu.fiValmistelusta on tullut teatteria, jossa asiantuntijoiden painavillakaan lausumilla ei ole enää vaikutusta, elleivät ne myötäile annettuja esityksiä. (edilex.fi
 • olla jonkun seuralaisena
 • olla mukana
 • saattaa
  Haluamme saattaa Serbiaa sen tiellä kohti Euroopan unioniin liittymistä. We want to accompany Serbia on the road to joining the European Union. Meidän tehtävänämme on sen sijaan saattaa, rauhoittaa ja auttaa niitä, jotka pakenevat diktatuureja. Our role should be to accompany, reassure and assist those who are fleeing dictatorships. Sen jälkeen olen saanut saattaa Kroatiaa matkalla kohti Euroopan unionia. Since then, I have been able to accompany Croatia along the path towards the European Union.
 • saattaa, olla mukana; säestää
 • seurata
  Tehtäväni on ollut seurata tätä kehittämistä hyvin tiiviisti. It has been my duty to accompany this development closely. Presidentti Lukašenka ehdotti Kazulinin vapauttamista, jotta tämä voisi seurata Saksaan vaimoaan, joka voisi saada siellä sairaanhoitoa. President Lukashenko suggested that Mr Kazulin could be freed to enable him to accompany his wife to Germany where she could receive medical treatment. Lisäksi Euroopan kehitysrahasto on rahoittanut hotellialan oppilaitoksia lukemattomissa maissa, jotta voidaan seurata matkailualan nopeaa kehitystä. Furthermore, the European Development fund has funded hotel training schools in numerous countries to accompany the rapid development of the tourism sector.
 • seurata mukana
 • täydentää
  Sitä voidaan ainoastaan täydentää muilla toimilla. Anything else can be nothing more than an accompanying measure. Edelliset puhujat toivatkin jo esille seuraavan: vuoropuhelu voi vain valmistella, opastaa ja täydentää. The previous speaker touched upon this - the dialogue can only prepare, accompany and supplement. Haluamme edistää rauhan säilyttämistä niin, että voimme täydentää operaatiota päättäväisillä diplomaattisilla toimilla. We want to help to keep the peace so that we can accompany the operation with intensive diplomatic action.
 • [[asua]] [[yhdessä]]
 • [[olla]] [[jonkun]] [[kanssa]]
 • [[olla]] [[jonkun]] [[seuralainen

Definition av accompany

 • To go with or attend as a companion or associate; to keep company with; to go along with
 • To supplement with; add to
 • To perform an accompanying part or parts in a composition
 • To associate in a company; to keep company
 • To cohabit .
 • To be found at the same time

Exempel

 • Geoffrey accompanied the group on their pilgrimage
 • The strings were accompanied by two woodwinds
 • I will accompany her on the oboe
 • Thunder almost always accompanies lightning during a rain storm
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se