svenska-engelska översättning av middag

 • dinner
  uk
  us
  They will even invite him to dinner with chopsticks. De kommer rentav att bjuda honom på middag med ätpinnar.I would be delighted to have dinner with Mr Henderson. Det skulle glädja mig mycket att äta middag med Henderson.I should like to know whether this dinner took place. Jag skulle vilja veta om den middagen har ägt rum.
 • noon
  uk
  us
  That question also arose this morning and at noon when we voted on the Soulier report. Detta var också frågan i förmiddags och idag vid middagstid vid omröstningen om Soulier-betänkandet.
 • lunch
  uk
  us
  I would like to invite the Commissioner to lunch or dinner, as her busy schedule has prevented us from giving a joint press conference. Jag vill bjuda kommissionären på lunch eller middag, eftersom hennes ansträngda schema inte har gjort det möjligt för oss att ge en gemensam presskonferens.You understand what I mean, do you not? Breakfast in Rome, lunch in Paris, dinner in Helsinki, and luggage in Moscow. Ni vet vad jag menar: frukost i Rom, lunch i Paris, middag i Helsingfors och bagaget i Moskva.After the funeral there was a lunch for those who didnt go to the cemetery
 • midday
  uk
  us
  - We shall now continue with the explanations of vote from midday. - Vi ska nu fortsätta med röstförklaringarna från middagstid.The debate will begin tomorrow morning with an oral question, and the vote will be held at midday. Debatten börjar i morgon förmiddag med en muntlig fråga och omröstningen kommer att hållas vid middagstid.I should therefore like to ask that the time until midday on Wednesday be used for further discussions on a compromise. Jag vill alltså verkligen be om att tiden fram till onsdag middag används till samtal för att nå en kompromiss.
 • supper
  us
  As many of you know, a central part of a Burns supper is a haggis. Som många av er vet är huvudrätten i en Burns-middag haggis.In our debate in January I reminded you of the words of Sir Francis Bacon: ' Hope makes a good breakfast but a rather poor supper' . I vår debatt i januari påminde jag er om sir Francis Bacons ord: " Hoppet är en bra frukost men en ganska dålig middag."The British writer, Francis Bacon, observed that hope makes a very good breakfast but a rather poor supper. Den brittiske författaren Francis Bacon konstaterade att hoppet är en bra frukost men en dålig middag.

Exempel

 • Vad blir det till middag i dag?
 • Det var redan middag och ännu hade Joakim inte vaknat.
 • Vi är bjudna på middag hos Larssons i morgon kväll.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se