svenska-finska översättning av inflytande

  • vaikutusvalta
    Niiden vaikutusvalta tosiaankin kasvaa edelleen. Deras inflytande kommer utan tvekan att fortsätta öka.Meillä on merkittävä vaikutusvalta suurimpana lahjoittajana. Vi har ett betydande inflytande som en av de viktigaste biståndsgivarna.Myös näillä mailla on merkittävä vaikutusvalta alueella. Dessa länder har också ett betydande inflytande i regionen.
  • vaikuttaja
    Euroopasta on tultava poliittinen vaikuttaja, poliittinen kokonaisuus, jolla on demokraattista valtaa ja diplomaattista vaikutusvaltaa. EU måste bli en politisk aktör, en politisk enhet utrustad med demokratisk makt och diplomatiskt inflytande.
  • vaikutus
    Merenkulkualalla on maailmanlaajuinen vaikutus. Som industri har den ett världsomfattande inflytande.Oligarkkien vaikutus on ilmeisen negatiivinen. Oligarkernas inflytande är helt klart negativt.Lobbaajilla on merkittävä vaikutus EU:n järjestelmään. Lobbyister har stort inflytande i EU-systemet.

Se även

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se