svenska-finska översättning av omsorg

 • hoiva
 • hellä hoiva
 • hoito
  Lapsen ensimmäisinä elinvuosinaan saama hoito vaikuttaa häneen koko elämän ajan. Den omsorg ett barn får under sina första år kommer att påverka det hela livet.Silloin tehdyt ratkaisut, silloin saatu hoito, rakkaus ja turvallisuus näkyvät koko ihmisen elämän läpi. De beslut som fattas då, den omsorg och kärlek ett barn får och den trygghet det har känt kommer att märkas tydligt under resten av en människas liv.Naisten ja miesten hankittu oikeus valita tehtäväkseen perheen ja kodin hoito on suuri etuoikeus länsimaisessa yhteiskunnassamme. Den rätt som kvinnor och män förvärvat i fråga om att ta sig an en uppgift som gäller omsorg om familj och släkt är ett stort privilegium i vårt västerländska samhälle.
 • hoitoala
 • hoitotyö
 • hoiva-ala
 • hoivatyö
 • huolellisuus
 • huolenpito
  Konstantinopolin kirkon rakkauden täyttämä huolenpito ylittää kaikki kielelliset, kulttuuriset, etniset ja jopa uskonnolliset määritelmät, kun kirkko pyrkii palvelemaan kaikkia kansoja. Den konstantinopolitanska kyrkans kärleksfulla omsorg överskrider alla språkliga, kulturella, etniska och till och med religiösa definitioner, eftersom den vill tjäna alla människor.Joskus tavasta, jolla Euroopan komissio käsittelee vetoomuksia, puuttuu korkean luokan oikeudellinen ja hallinnollinen huolenpito. Ibland behandlar inte kommissionen framställningarna med den rättsliga och administrativa omsorg som krävs.
 • huolenpito, huoli, huolto
 • huoli
  Huoli yksityisyydestä ja kansalaisten oikeuksista ei saisi olla perusteena tehokkaan toiminnan estämiselle. Vår omsorg om den personliga integriteten och de medborgerliga rättigheterna får inte utnyttjas för att rättfärdiga blockering av effektiva åtgärder.Mielestäni naisista tuntemanne huoli ei oikein sovi yhteen sen kanssa, että Portugalissa joitakin naisia vainotaan abortin tekemisen vuoksi. Jag kan inte riktigt få ihop er omsorg om kvinnorna med vad som händer i Portugal, där åtal har väckts mot några kvinnor för att de genomgått aborter.Vetoan kaikkiin niihin teistä, joita motivoi todellinen huoli oikeudesta, jotta välttäisimme väärät vertailut ja perusteettomat yleistykset. Jag vädjar till alla er som drivs av äkta omsorg om rättvisa att undvika falska jämförelser och ogrundade generaliseringar.
 • huoli, huolto
 • tarkkuus
  työ edellyttää tarkkuuttanäyttölaitteen tarkkuus
 • varovaisuus
  Materiaalien uudelleenkäyttö ja varovaisuus luonnonvarojen kanssa on elintärkeää. Återanvändning av material och omsorg om naturresurserna är mycket viktigt.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se