svenska-finska översättning av vanligen

 • tavallisesti
  Vapaa tiedotus ja hyvä hallinto kulkevat tavallisesti käsi kädessä. En fri press och god förvaltning går vanligen hand i hand.Yhdysvaltain dollaria käytetään tavallisesti vertailuvaluuttana. US-dollarn används vanligen som jämförelsevaluta.Tislausmenot ovat tavallisesti yli 500 euroa vuodessa. Kostnaderna för destillation uppgår vanligen till mer än 500 miljoner euro om året.
 • tyypillisesti
  Kyseisissä maissa tehtiin tyypillisesti hyvin vähän ilmoituksia etenkin seksuaalisesta väkivallasta. Särskilt i dessa länder har tendensen att anmäla sexuella övergrepp vanligen varit låg.
 • usein
  EteläAfrikassa se on usein yli 80 %. I södra Afrika är det vanligen över 80 procent.Tähän työhön liittyy usein huonot palkat ja työn epävarmuus. Arbetet är vanligen förknippat med låga löner och opålitlighet.Niinpä minäkin haluan lisätä, että kuten tunnettua, tilastoja tulkitaan usein eri tavoin, ja niiden tulkitsija voi saada sellaisia tuloksia kuin haluaa. Även jag vill säga att statistiken, som bekant, vanligen kan tolkas på olika sätt, för att kunna framhäva det som han eller hon som tolkar den önskar.
 • yleensä
  Yleensä ilmoitetaan vain hinta, johon vero on lisätty. Vanligen visas priserna efter skatt.Laitteiden kuoletusaika on yleensä 10–15 vuotta. Avbetalningstiden för utrustning är vanligen 10 till 15 år.Kun parlamenteille on tarjottu enemmän valtaa, ne yleensä ottavat sen. När parlamenten har erbjudits fler befogenheter har de vanligen tagit chansen.
 • yleisesti
  Yleisesti tunnustettu kansainvälinen raja-arvo keskiraskaan ja raskaan öljyn välillä on 22 API-astetta. Den vanligen erkända internationella nivån mellan mellantung och tung är ett API-tal på 22.Itsenäisinä ammatinharjoittajina työskenteleviä naisia ei ole mahdollista suojella työlainsäädännön nojalla, koska sitä ei yleisesti sovelleta heihin. Det är inte möjligt att ge kvinnliga egenföretagare ett skydd genom arbetsrätten, eftersom den vanligen inte är tillämplig på dem.Yksi tällainen aine on dikloorimetaani (DCM), jota käytetään yleisesti lääkkeiden, liuottimien ja muiden tuotteiden valmistuksessa. Ett av dessa ämnen är diklormetan (DCM) som vanligen används vid framställning av läkemedel, lösningsmedel och andra produkter.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se