engelska-finska översättning av undoubtedly

 • epäilemättä
  Kehitystä on epäilemättä saatu aikaan. There is undoubtedly progress. Keskustelu jatkuu epäilemättä. The debate will undoubtedly rumble on. Baabel rakentaa epäilemättä torninsa. Babel will undoubtedly build its tower.
 • selvästi
  Euroopan on selvästi otettava johtoasema tässä asiassa. Europe undoubtedly has a leading role to play here. Tästä näkökulmasta Howittin mietinnöstä on selvästi apua. From this point of view the Howitt report is undoubtedly helpful. Nämä toimet rikkovat selvästi ydinsulkusopimuksen 6 artiklaa. These developments undoubtedly breach Article 6 of the NPT Treaty.
 • varmaan
  Hyvät parlamentin jäsenet, ymmärrätte varmaan, että tämän osalta meidän on oltava erityisen tarkkana. You are all undoubtedly aware that we must be especially vigilant on these issues. Lentoyhtiöt selviävät varmaan hyvin, mutta lennonjohtajat ja matkustajien turvallisuus eivät. The airlines will undoubtedly do well out of it, but the air traffic control staff and passenger safety will not.
 • eittämättä
  Tästä hyötyvät eittämättä molemmat osapuolet. Mutual benefits do undoubtedly flow from this fact. Tämä on eittämättä yksi Euroopan unionin kasvun lähteistä. This is undoubtedly a source of growth for the European Union. Urheilutapahtumien osalta totean, että tämä on eittämättä tärkeä asia. As regards sporting events, this is undoubtedly an important matter.
 • luonnollisesti
  Epäonnistuminen vaarantaisi luonnollisesti myös laajentumisen näkymän, joka on tällä hetkellä epäilemättä 2000-luvun alun merkittävin tavoite. Of course, failure would seriously endanger the prospects of enlargement, which is undoubtedly the major goal of the beginning of the 21st century. Mielestäni tietoyhteiskunnassa on ehdottomasti otettava nykyistä paremmin huomioon useita asioita, kuten tietojen suojelu, yksityisyys ja luonnollisesti myös teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu. I think that the information society must undoubtedly take greater account of various other issues, such as data protection, privacy and certainly the protection of intellectual property as well. En luonnollisestikaan voinut lähteä kesken konsertin
 • välttämättä
  Siviilikeinojen kirjoa on välttämättä kehitettävä. The range of civil instruments at our disposal must undoubtedly be extended. Kiitos, ettette välttämättä vaadi nimenhuutoäänestystä, koska se epäilemättä viivästyttäisi työtämme huomattavasti. Thank you for not insisting on a vote by roll call, which would undoubtedly delay our work considerably. Jos suunnitelmat todella ovat tällaiset, arvoisa puhemies, on selvää että jotakin yhteisöpolitiikan aluetta on välttämättä supistettava suhteessa muihin. If this approach is adopted, Mr President, some Community policies, within the Europe of the Fifteen, will undoubtedly have to be cut back in relative terms.
 • varmasti
  Tämä heijastaa varmasti yhteiskunnallista kehitystä. This undoubtedly reflects social development. Mutta sanottuna se on varmasti vieläkin selvempää. But it undoubtedly goes much better for being said. Tällaisissa olosuhteissa naiset pärjäävät varmasti. Under such conditions, women will undoubtedly hold their own.

Definition av undoubtedly

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se