finska-engelska översättning av luottamus

 • confidence
  us
  Public confidence has been destroyed. Kansalaisten luottamus on rikottu. Hopefully that confidence will return. Toivottavasti luottamus vielä palaa. Consumer confidence now has to recover. Nyt on palautettava kuluttajien luottamus.
 • faith
  us
  Faith in the euro will be tested. Silloin luottamus euroon joutuu koetukselle. Popular faith in the EU is waning in many Member States. Kansalaisten luottamus EU:hun rakoilee monissa jäsenvaltioissa. We have the responsibility to restore faith and confidence. Tehtävämme on palauttaa usko ja luottamus.
 • trust
  us
  It is called trust - trust in what he says. Ongelmana on luottamus - luottamus siihen, mitä hän sanoo. Trust is absolutely essential. Luottamus on ehdoton edellytys. Where is trust in the Member States? Missä on luottamus jäsenvaltioihin?
 • belief
  us
  I fully agree with Mr Watson on the importance of restoring belief in the Union and its potentials. Olen jäsen Watsonin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että luottamus unioniin ja sen mahdollisuuksiin on tärkeää palauttaa. They said that we should insist on mutual respect, restore belief, build solidarity, tell the truth and act in unity. He sanoivat, että meidän on korostettava keskinäistä kunnioitusta, palautettava luottamus, lujitettava solidaarisuutta, kerrottava totuus ja toimittava yhtenäisesti. Everybody knows that the situation will only fundamentally improve when the general confidence and belief in the overall trends in the economy have returned. Kaikki tietävät, että tilanne paranee olennaisesti vasta sitten, kun yleinen luottamus ja usko talouden yleisiin kehityslinjoihin ovat palautuneet.
 • credit
  us
  Confidence in credit rating agencies can only be restored by establishing new, sound rules for them. Luottamus luottoluokituslaitoksiin voidaan palauttaa ainoastaan laatimalla niille uudet, järkevät säännöt. Accordingly, public trust is often crucial in matters relating to consumer credit. Niinpä yleinen luottamus on usein kulutusluottosopimuksiin liittyvissä asioissa ratkaisevan tärkeää. On what is this great political credit that they are granting the merciless tyrant Saddam Hussein based? Mihin perustuu tämä valtava poliittinen luottamus, jota Saddam Husseinia, tätä säälimätöntä tyrannia kohtaan osoitetaan?
 • fiduciarya fiduciary contracta fiduciary duty

Definition av luottamus

 • se asian tila, että luottaa jkh/jhk

Exempel

 • Hän nauttii täyttä luottamustani.
 • Häntä kohtaan minulla on täysi luottamus.
 • Kohdistan täyden luottamukseni häneen.
 • Luottamus on mennyt täysin.
 • Luottamuksen takaisin saaminen on mahdotonta.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se