finska-svenska översättning av yhteistoiminta

  • kooperationen
  • samarbeteettDet kan mycket väl vara så att multilateralt samarbete kan ge bättre resultat än påtvingad enhetlighet.Monenvälinen yhteistoiminta voi hyvinkin tuottaa parempaa tulosta kuin pakkokeinoin aikaansaatu yhdenmukaisuus. uppgradering av interinstitutionellt samarbete mellan EU:s organ eller institutioner.toimielinten välisen yhteistyön kehittäminen, muun muassa Euroopan virastojen ja toimielinten yhteistoiminta. I dag kallar vi detta ”samarbetsstrategin”, även om termen ”samarbete” inte är särskilt populär i en del länder.Käytämme siitä nykyisin nimeä "yhteistoimintaan perustuva lähestymistapa", vaikka joissakin maissa "yhteistoiminta" herättääkin kielteisiä mielleyhtymiä.
  • sammanhållning
  • samröre
  • samverkanenVi måste främja en gedigen samarbetspolitik med ursprungs- och transitländerna. Samarbete och samverkan måste vara två sidor av samma mynt.Meidän on toteutettava ja jatkettava yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Yhteistoiminta ja yhteistyö ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Man har exempelvis definierat begreppen " avsändarnation" och " avnämarmedlemsstat" samt samverkan mellan dem, vilket förutsätts.Esimerkiksi käsitteet ' lähettäjävaltio' ja ' määräjäsenvaltio' ja niiden yhteistoiminta on määritelty ja sitä edellytetään.

Definition av yhteistoiminta

Exempel

  • Yt-lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin.[https://www.erto.fi/tyosuhdeopas/yt-neuvottelut/milloin-on-neuvoteltava]

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se