svenska-engelska översättning av fiffel

 • crooked dealing
 • deceit
  us
  The whole conversation was merely a deceit.
 • fiddle
  us
  When I play it like this, its a fiddle; when I play it like that, its a violinThat parameter setting is just a fiddle to make the lighting look rightYoure fiddling your life away.
 • fraudIn fact, these products have all been subject to fraud and irregularity in the past. Dessa produkter har i själva verket samtliga varit föremål för bedrägerier och fiffel i det förflutna.In this way, openness prevents corruption, abuse of power and fraud. Dessutom tjänar öppenheten till att motverka korruption, maktmissbruk och fiffel.The current financial correction system must also be changed as a matter of urgency, because it encourages Member States to cover up irregularities and fraud instead of reporting dirty tricks. Det nuvarande systemet för värdekorrigering måste ändras snabbt eftersom det stimulerar medlemsstaterna att dölja oegentligheter och bedrägerier i stället för att anmäla fiffel.
 • hustle
  us
  Ill have to hustle to get there on timeThe guy tried to hustle me into buying into a bogus real estate deal
 • manipulationEurope must not become an accomplice in cheating, in the manipulation of food, at a time when food safety is becoming one of its priorities. Europa skall inte göra sig till medbrottsling när det gäller fiffel och livsmedelsmanipulation, när livsmedelssäkerheten blir en av prioriteringarna.There is a great deal of manipulation before the elections, by tampering with electoral registers or the banning of meetings of the opposition. En stor del av manipulationen sker på förhand genom fiffel med röstregister eller genom att oppositionen åläggs förbud att arrangera möten.The dealers manipulations could have removed cards from the deck
 • mendacity
 • shenanigansShanti and Tom are playing noisily upstairs again. They’re up to their usual shenanigansYou should learn to spot their shenanigans and avoid being fooledThe advertisement said it would cost $50, but they charged me $75 at the register. I declare shenanigans
 • wangle

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se